Marine bevaringsområder virker godt

Europeisk hummer. Latinsk navn: Homarus gammarus. Foto: Erling Svensen.
Europeisk hummer. Latinsk navn: Homarus gammarus. Foto: Erling Svensen.

Selv små områder med nullfiske har god effekt på hummeren; den øker markant både i antall og størrelse. Det samme gjelder for torsken; selv når den ikke får svømme helt i fred for krok og snøre.

Funnene, som er publisert i det anerkjente vitenskapelige tidsskriftet «Proceedings of the Royal Society B», er basert på til sammen sju år med studier før og etter opprettelsen av marine bevaringsområder langs skagerrakkysten. Det er første gang effekten av kystnære bevaringsområder er undersøkt så langt nord. 

– Det har vært hevdet at beskatningstrykket langs kysten er for lite til å påvirke bestandene i særlig grad; at det er andre faktorer enn fiske som gjør at det har minket på hummer og kysttorsk. Nå har vi vitenskapelig dokumentasjon på at fisket har en betydelig virkning, sier forsker Even Moland fra Havforskningsinstituttet.

– Etter fire år var forsøksfangstene av hummer i bevaringsområdene tre og en halv gang så store som da studien startet. I tillegg økte gjennomsnittsstørrelsen på hummeren med 13 prosent.