Advarer mot hastverk i Barentshavet

Boreriggen Polar Pioneer i Barentshavet. Foto: Statoil/Harald Pettersen.
Boreriggen Polar Pioneer i Barentshavet. Foto: Statoil/Harald Pettersen.
Ved etablering av petroleumsvirksomhet i området bør det utvises varsomhet, mener Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif). Ved Jan Mayen frarådes denne type aktivitet. 
Det er mer enn 3 år siden artikkelen ble oppdatert

Innspillet kommer i en høringsuttalelse til Olje- og energidepartementets (OEDs) konsekvensutredning for petroleumsaktivitet i Barentshavet sørøst.

Klif advarer mot en for rask igangsetting av petroleumsvirksomhet, og påpeker at beredskapen i området må styrkes. Det bør ikke tildeles lisenser før området er bedre kartlagt, heter det i høringsuttalelsen.

– Barentshavet sørøst ligger langt mot nord og har et tøft klima, blant annet med fare for ising av installasjoner og utstyr. Drivis og plutselige værforandringer, og lite infrastruktur, kan gjøre oppryddingsarbeid etter akutt forurensning vanskelig, og til tider umulig, sier Ellen Hambro, direktør for Klif.

Direktoratet ønsker at det blir satt av bedre tid til å lage et faglig grunnlag før dette området blir vurdert åpnet for petroleumsvirksomhet. 

Fraråder olje- og gassvirksomhet ved Jan Mayen

Tøft vær, langt fra land og vanskelig beredskap gjør at Klif går imot olje- og gassvirksomhet rundt øya Jan Mayen.  Øya er også vernet og i havområdene rundt er naturressursene sårbare. I tillegg er det vulkansk aktivitet og jordskjelvaktivitet i området.

En kombinasjonen av stor avstand til fastlandet og svært tøffe værforhold gjør det også vanskelig å bygge opp en forsvarlig beredskap mot akutt forurensning.

Olje- og energidepartementet (OED) vurderer å åpne et ca. 100 000 kvadratkilometer stort havområde rundt Jan Mayen for petroleumsvirksomhet, og sendte i oktober en konsekvensutredning ut på høring. Klif har nå overlevert sin høringsuttalelse til Miljøverndepartementet (MD).

– Klif fraråder at området skal åpnes for olje- og gassvirksomhet. Årsaken er at her er det svært mange utfordringer på en gang. Avstanden til land gjør at det vil ta uakseptabelt lang tid å få fram beredskapsressurser, og det taler for at det må bygges opp en særskilt beredskap på Jan Mayen. Men, det kan neppe gjøres uten å komme i konflikt med vernesonen som omfatter nesten hele øya. I tillegg har området svært tøffe værforhold, sier Ellen Hambro, direktør for Klif.