Antall fiskere går ned

Fiskere blir stadig eldre og flere legger til kai for godt. Foto: Fredrik Naumann/Miljøverndepartementet.
Fiskere blir stadig eldre og flere legger til kai for godt. Foto: Fredrik Naumann/Miljøverndepartementet.
Ved utgangen av 2012 var det registrert 12.030 fiskere i Fiskermanntallet. Det er en reduksjon på seks prosent fra utgangen av 2011.
Det er mer enn 3 år siden artikkelen ble oppdatert

Antall fiskere som har fiske som hovedyrke er redusert fra 10.220 i 2011 til 9806 fiskere i 2012, en nedgang på fire prosent. For fiskere som har fiske som biyrke er antallet redusert fra 2548 i 2011 til 2224 fiskere i 2012  - 12 prosent nedgang.

Dette viser oversiktene utarbeidet av Fiskeridirektoratets statistikkavdeling. Tallene for 2012 er foreløpige.

Endret alderssammensetning

Gjennomsnittsalderen for fiskere som har fiske som hovedyrke er økt fra 39,3 år i 1990 til 45,5 år i 2012. For fiskere som har fiske som biyrke er gjennomsnittsalderen noe redusert; fra 66 år til 65,5 år i samme periode.

Andelen fiskere under 30 år som har fiske som hovedyrke har i perioden 1990 til 2012 vært synkende, fra 33 prosent i 1990 til 18 prosent i 2012. Andelen fiskere 60 år og over, som har fiske som hovedyrke, er derimot økende fra 12 prosent i 1990 til 20 prosent i 2012.

Liten endring i antall fiskefartøy

I samme periode er antall fiskefartøy registrert i Merkeregisteret bare redusert med 31 fartøy. Antall fiskefartøy er redusert fra 6250 i 2011 til 6219 i 2012.

Antall fartøy i størrelsesgruppen 10 til 15 meter øker, mens antall fartøy i de andre størrelsesgruppene blir noe redusert.

Fiskeridirektoratet: Fiskere fra fiskermanntallet.