Lyse utsikter for norsk sokkel

Store gjenværende ressurser legger grunnlag for en stabil og langsiktig petroleumsnæringen. Det er konklusjonen etter gjennomgangen av sokkelåret 2012. Foto: Berthelsen / OED
Store gjenværende ressurser legger grunnlag for en stabil og langsiktig petroleumsnæringen. Det er konklusjonen etter gjennomgangen av sokkelåret 2012. Foto: Berthelsen / OED
Økt optimisme for oljenæringen i Norge. Etter gjennomgangen av sokkelåret 2012 er også Oljedirektoratet (OD) begeistret. 
Det er mer enn 3 år siden artikkelen ble oppdatert

Oljedirektoratet presenterte fredag fakta og nøkkeltall for norsk sokkel i 2012, med blant annet oppdatert ressursregnskap og prognoser for aktiviteten i kommende femårsperiode.

I 2012 ble det satt salgsrekord for norsk gass, men oljeproduksjonen gikk ned mer enn ventet. Likevel gir nye lønnsomme funn og rekordmange utbygginger de nærmeste årene grunnlag for langsiktig verdiskaping, heter det fra OD.

Høye forventninger

- Høy oljepris, høy funnsuksess og høyt aktivitetsnivå stiller også høye forventninger til næringen. Disse forventningene er nedfelt i oljemeldingen og handler nettopp om å gjøre funn, bygge ut funnene og ikke minst å øke utvinningen fra felt i drift, sier oljedirektør Bente Nyland.

I fjor ble det gjort 13 nye funn, fem i Nordsjøen, fem i Norskehavet og tre i Barentshavet. 41 letebrønner ble avsluttet. Det største oljefunnet er 7220/7-1 «Havis» i Barentshavet, som planlegges utbygd sammen med 7220/8-1 «Skrugard», som ble funnet i 2011.

Begge disse funnene har bidratt sterkt til den store interessen for Barentshavet, som blant annet kommer til syne gjennom søknadene i 22. konsesjonsrunde som ble lyst ut i 2012.

I tillegg til en rekke funn de siste årene, oppjusterer OD anslaget på gjenværende ressurser som følge av bedre forståelse av geologien på norsk sokkel. 

- Store gjenværende ressurser

Anslaget er nå på 13,6 milliarder Sm3 oljeekvivalenter, en økning på 447 millioner Sm3 oljeekvivalenter sammenlignet med i fjor. Med dagens oljepris vil dette økte volumet tilsvare om lag 1500 milliarder kroner.

- Oljedirektoratets petroleumsanslagviser at norsk sokkel fortsatt har store gjenværende ressurser som legger grunnlag for en stabil og langsiktig petroleumsnæringen i mange år framover, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe i en pressemelding.

Aktivitetsnivået i petroleumsnæringen vil forbli høyt, ifølge Oljedirektoratets beregninger. Det forventes investeringer på rundt 157 milliarder kroner i 2013 - eksklusive leting. I tillegg kommer letekostnader på i rundt 35 milliarder kroner og driftskostnader på rundt 62 milliarder kroner.

Les mer om sokkelåret 2012 på Oljedirektoratets nettsider.