- Beste risikovurdering for fiskeoppdrett så langt

Havforskningsinstituttet har levert risikovurderingen for fiskeoppdrett til Fiskeridirektoratet. Foto: IMR
Havforskningsinstituttet har levert risikovurderingen for fiskeoppdrett til Fiskeridirektoratet. Foto: IMR
Fiskeridirektør Liv Holmefjord gir Havforskningsinstituttet ros for høy faglig kvalitet og relevans i en rapport om risikovurdering av norsk fiskeoppdrett som instituttet offentliggjorde fredag.
Det er mer enn 3 år siden artikkelen ble oppdatert

– Havforskningsinstituttet har levert den beste risikovurderingen for fiskeoppdrett så langt, og den blir et godt utgangspunkt når vi nå iverksetter direktoratets tilsynssatsing for akvakultur, sier fiskeridirektør Liv Holmefjord.

Solid fundament 

Fiskeridirektoratet har i år fått en tilleggsbevilgning på 10 millioner kroner øremerket tilsyn med oppdrettsnæringen, og Havforskningsinstituttets rapport vil danne et solid fundament for den kommende storsatsingen.

– Vi er helt avhengig av å kunne legge solide faglige vurderinger til grunn når vi nå oppgraderer risikobasert tilsyn av akvakulturvirksomheten, sier fiskeridirektøren.

Omfattende liste

For Fiskeridirektoratet representerer store deler av den 164-sider lange rapporten viktige premisser i det videre arbeidet. På direktoratets prioriteringsliste står blant annet risiko for genetisk påvirkning, lokale effekter av næringssalter, organisk materiale og legemidler, påvirkning av villfisk og krepsdyr og utfordringer knyttet til forvaltning av leppefisk.

– Som fiskeridirektør er jeg opptatt av at risikobildet knyttet til strategien for en miljømessig bærekraftig havbruksnæring fra 2009 må håndteres på en dekkende og effektiv måte. Dette er et vesentlig bidrag til å kunne utvikle norsk havbruksnæring videre, sier Liv Holmefjord.

Les rapporten fra Havforskningsinstituttet.