Følger atomisbryter langs kysten

Den russiske isbryteren "Rossiya" er kanskje på sin siste reise. Foto: EAS.
Den russiske isbryteren "Rossiya" er kanskje på sin siste reise. Foto: EAS.

Siste oppdatering: Den russiske isbryteren "Rossiya" forlot norsk økonomisk sone klokka 04.30, lørdag morgen.

Ferden til den russiske isbryteren "Rossiya" langs norskekysten overvåkes nøye av Kystverket og Statens strålevern.

Fartøyet er på vei til St. Petersburg i Russland.

Isbryteren seiler i disse dager langs norskekysten og gikk utenfor Helgelandskysten torsdag.

Overvåker seilasen

Russiske myndigheter varslet Statens strålevern og Kystverket 3. januar om fartøyets planlagte seilas fra Murmansk til St. Petersburg. 

- Kystverket vil overvåke ferden så lenge fartøyet er i norsk farvann, sier Ane Eide Kjæraas ved beredskapsavdelingen i Kystverket til NRK.

Skipet går med en fart av 17,3 knop og avstanden fra land er cirka 200 kilometer.

- Trafikk som betegnes som utrygg går gjerne godt utenfor tolvmilsgrensa, så i dette tilfellet holder vi et godt stykke utenfor land.  

I tillegg til at "Rossiya" går utenfor territorialgrensen, som ligger 12 nautiske mil ut fra kysten, så presiserer Kjæraas ovenfor BarentsWatch at de har fått noen henvendelser om seilasen. Av den grunn overvåker de fartøyet mest for å berolige allmenheten i henhold til at all risikotrafikk skal gå langt fra land. Dette for å trygge beredskapen i tilfelle et uhell eller en ulykke.   

En sist tur?

- Dette kan være den siste seilasen dette skipet gjør, siden den har overskredet sin levetid, sier kaptein Aleksandr Spirin til Arctic-TV. 

Nå skal den atomdrevne båten assistere diseldrevne isbrytere i Finskebukta. Ifølge Barents Observer er det fortsatt usikkert hva som skjer med "Rossiya" som fartøy etter oppdraget. Som verdens fjerde atomdrevne isbryter ble "Rossiya" tatt i bruk i 1985. Som det første sovjetiske fartøyet tok båten i 1990 utenlandske turister til Nordpolen.