Avtale om redning i Arktis

Økt trafikk i Arktis. Foto: Mike Dunn/NOAA/NABOS
Økt trafikk i Arktis. Foto: Mike Dunn/NOAA/NABOS

Samarbeid om søk og redning mellom de åtte medlemslandene i Arktisk Råd.

Det er mer enn 3 år siden artikkelen ble oppdatert

Avtalen trer i kraft lørdag 19. januar, og er inngått mellom de åtte medlemslandene; Canada, Danmark, Finland, Island, Norge, Russland, Sverige og USA.

– Jeg er glad for at alle medlemslandene i Arktisk råd har sluttet seg til avtalen. Mer aktivitet i nord krever bedre beredskap, sier utenriksminister Espen Barth Eide i en pressemelding fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Her deles Arktis inn i ansvarsregioner for søk og redning, og det etableres nasjonale kontaktpunkt og samarbeidsmekanismer. Det leggers også til rette for informasjonsdeling og gjensidig bistand og assistanse.

Gjennom avtalen etableres det et mer forpliktende redningssamarbeid, herunder en bedre regional organisering av søk og redning i Arktis. Avtalen ble undertegnet 12. mai 2011 på Arktisk Råds ministermøte i Nuuk, Grønland.

Norge er allerede en betydningsfull aktør og ressurs innen søk og redning i arktiske farvann.

– Et styrket redningssamarbeid er viktig for optimal utnyttelse av ressursene som finnes i dette området, som er preget av lange avstander og barskt klima. Slik kan vi komme nødstedte til unnsetning så raskt som mulig, sier justis- og beredskapsminister Grete Faremo.