Opprydning på sjøbunn

Rognkjeks i havnebassenget etter oppryddingen. Foto: DykkerSentret AS, Tromsø.
Rognkjeks i havnebassenget etter oppryddingen. Foto: DykkerSentret AS, Tromsø.
Tromsø ferdig med viktig miljøarbeid i havnen.
Det er mer enn 3 år siden artikkelen ble oppdatert

Fisk og krabber kan flytte inn i et totalrenovert havnebasseng, proklamerer Ellen Hambro, direktør for Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif).

Hun er her fordi byen skal feire at de har ryddet havna for store mengder forurenset sjøbunn.

- Det er en viktig brikke i byens miljøarbeid. Det er også en viktig brikke i det nasjonale arbeidet for renere fjorder og havner, hvor 17 områder – inkludert Tromsø – er prioritert fordi sjøbunnen er kraftig forurenset av miljøgifter.

Miljøgiftene kommer spesielt frem i slike områder, fordi det hver dag går båter ut og inn av havna, og propeller, havstrømmer og bølger rører i sedimentene. Dermed virvles miljøgiftene opp i vannet og snappes opp av fisk, krabber og skjell, skriver Hambro på sin blogg.

- Nå har Tromsøs kommune, havn, næringsliv og innbyggere klart å strupe en av disse forurensningskildene - på en eksemplarisk måte.

Estimater viser at 70 – 80 kilo kvikksølv er lagt i stålsylindre med betonglokk eller er dekket til med rene masser. Det er en betydelig mengde kvikksølv – nesten like mye som 10 prosent av de årlige norske kvikksølvutslippene. Betydelige mengder PCB, tjærestoff, kadmium og bly er også tatt ut av kretsløpet slik at det ikke lenger kan forurense naturen og matfatet.