30 omkom med fritidsbåter i 2012

Illustrasjonsfoto: Redningsselskapet.
Illustrasjonsfoto: Redningsselskapet.
Sjøfartsdirektoratet kan registrere en positiv liten tilbakegang på statistikken. 
Det er mer enn 3 år siden artikkelen ble oppdatert

I fjor omkom 30 personer ved bruk av fritidsbåt, noe som er det laveste tallet på fem år. Over halvparten av de omkomne brukte ikke flytevest.

- Selv om en skal være forsiktig med å trekke slutninger fra ett års statistikk, er det likevel positivt at vi kan registrere en liten tilbakegang, sier sjøfartsdirektør Olav Akselsen.

Statistikken forteller også tydelig at de fleste omkom ved bruk av åpne båter. Hele 25 av de 30 omkomne mistet livet ved bruk av åpen båt. Når det gjelder årsak til dødsulykkene så viser statistikken størst nedgang for fall over bord, mens kantring som årsak har en liten økning.

- De enkelttiltak som kan redde flest liv er å bruke flytevest når du er i åpen båt. Derfor bekymrer det meg at det fremdeles er så mange som ikke bruker vest, sier Akselsen.

Og med båtsesongen for døren, så er sjøfartsdirektøren klar på hvilke områder som må ha fokus i tiden fremover.

- Det er først og fremst tre områder vi vil konsentrere oss om: Vi må få alle til å ta på flytevest når de er på sjøen. Dessuten oppfordrer vi så mange som mulig til å ta båtførerprøven. I tillegg vil vi satse på å nå ut med livbergende informasjon til fisketurister, sier Akselsen.