U-864 tømmes for olje

Dette utstyret tas i bruk når U-864 nå skal tømmes for olje. Foto: Kystverket.
Dette utstyret tas i bruk når U-864 nå skal tømmes for olje. Foto: Kystverket.

Kystverket har i uke 10 satt i gang arbeidet med å fjerne gjenværende dieselolje fra drivstofftankene i de to vrakdelene etter den tyske ubåten.

Operasjonen er forventet å ta om lag fire uker, avhengig av værforhold og hvor mye olje som finnes i tankene. Kystverket forventer at opptil 100-150 tonn dieselolje fortsatt kan være lokalisert i intakte tanker mellom trykkskroget og profilskroget på vrakdelene. 

Bruker miniubåt

Oljefjerningen ledes av DOF Subsea Norway AS som benytter Frank Mohn AS sin fjernstyrte miniubåt, ROV ROLS XO. Dette ROV- verktøyet er spesialutviklet for fjerning av olje fra skipsvrak og ble blant annet benyttet under tømming av olje fra fire skipsvrak i Nordland fylke.

Arbeidet som skal gjøres på U-864 er ikke spesielt komplisert og faren for større lekkasjer av olje er lav. Hvis det likevel skulle oppstå situasjoner der diesel lekker ut under tømmeoperasjon, er oljevernmateriell i beredskap på Fedje.

Vil redusere risiko

Operasjonen er en del av forprosjektet til Kystverket som har til hensikt å detaljere to alternativer, tildekking og heving av last med påfølgende tildekking. Forprosjektet vil overleveres Fiskeri og kystdepartementet mot slutten av 2013 og skal deretter underlegges en ekstern kvalitetssikring.

Fjerning av dieselolje fra U-864 vil også redusere risiko for utslipp av dieselolje under den planlagte tilstandsundersøkelse av synlig kjølparti på akterseksjonen som etter planen skal gjennomføres i løpet av sommeren 2013.