- Store muligheter i Norskehavet

Olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp) deltok på Norskehavskonferansen i Stjørdal. Foto: Ragnar Semundseth/OED.
Olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp) deltok på Norskehavskonferansen i Stjørdal. Foto: Ragnar Semundseth/OED.
Olje- og energiminister Ola Borten Moe om prosjektene som skal gjennomføres.
Det er mer enn 3 år siden artikkelen ble oppdatert

- Det er høy aktivitet på norsk sokkel, og i Norskehavet står man nå overfor en svært spennende utvikling, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp).

Borten Moe deltok i dag på Norskehavskonferansen i Stjørdal. Her snakket han blant annet om prosjektene som skal gjennomføres i Norskehavet.

- Vi jobber nå med utbyggingsplanene for Aasta Hansteen og Polarled, og tar sikte på å legge disse frem for Stortinget før påske. Dette er svært viktige prosjekter, som åpner opp en ny gassregion i den nordlige delen av Norskehavet, sa Borten Moe.

I innlegget sitt snakket han også om diskusjonen knyttet til en todeling av den norske økonomien.

- Jeg vil hevde at petroleumsvirksomheten ikke går bekostning av annen industri. Annen norsk industri har siden finanskrisen greid seg på linje med resten av OECD. Samtidig skal vi selvsagt være oppmerksom på kostnadsutviklingen og konkurransekraften i norsk økonomi, sa olje- og energiministeren.

Artikkelen er hentet fra OEDs nettsider.