BarentsWatch har fått ny leiar

Geir Schulstad tek over som leiar for BarentsWatch 1. juli. Foto: Privat.
Geir Schulstad tek over som leiar for BarentsWatch 1. juli. Foto: Privat.
Det er no bestemt kven som blir dagleg leiar av BarentsWatch.
Det er mer enn 3 år siden artikkelen ble oppdatert

Han heiter Geir Schulstad og kjem frå stillinga som førstelektor og prosjektleiar ved Høgskulen i Finnmark. 

Geir, som er 57 år, tek over etter prosjektleiar Frode Kjersem, som 1. juli går attende til stillinga si som regiondirektør i Kystverket Troms og Finnmark.

Geir har jobba innanfor høgare utdanning nesten heile si yrkesaktive karriere. Formell utdanning inkluderar ein cand. real. frå Universitetet i Tromsø, i  hovudsak innanfor informatikk. I tillegg har han ein mastergrad innanfor organisasjon og leing ved NTNU.

Han startar sannsynlegvis jobben i BarentsWatch i april, og får dermed en god periode overlapp med prosjektleiar Kjersem.

I løpet av 2013 vil BarentsWatch formelt gå frå prosjekt- til driftsfase. Utviklinga av nettportalen, av nytt innhald, funksjonalitet, og tenester i lukka og open del, held fram.