Værtjenesten Halo

Iskart fra værtjenesten Halo. Illustrasjon: MET.
Iskart fra værtjenesten Halo. Illustrasjon: MET.
Nytt system for å vise, levere og kommunisere værtjenester fra Meteorologisk institutt (MET).
Det er mer enn 3 år siden artikkelen ble oppdatert

Værtjenesten Halo er en spesialtjeneste for brukere med samfunnskritiske oppgaver.

- Vi skal sørge for at Halo blir en værtjeneste som gir det beste grunnlaget for å fatte gode beslutninger, forteller Jens Sunde, meteorologi- og klimadirektør ved MET.

Tjenesten vil være tilgjengelig for en del av MET sine samarbeidspartnere.

Spesielle behov

Mens yr.no gir værvarsel til allmennheten, skal Halo dekke mer spesielle behov for værvarsel og være et viktig verktøy for å oppfylle METs vedtekstfestede oppgaver.

Halo-brukerne vil blant annet få tilgang til signifikante værkart for flyvær, kart som viser dønning, temperatur og vind fra ulike nivåer i atmosfæren, strøm fra ulike dybder i havet og iskart fra nordområdene.

- Dette er produkter som har begrenset interesse for allmennheten, men som vil være svært nyttige for Halo-brukere som løser samfunnskritiske oppgaver, forteller prosjektleder Kristine Gjesdal.

- For å forstå hvilke behov brukerne har og i hvilke situasjoner de trenger våre værtjenester, har vi jobbet svært tett med flere av brukergruppene, som f.eks Forsvaret og NVE. Vi vet hva vi kan levere. Brukerne vet hvilke oppgaver de trenger å få løst. Halo går i operasjonell drift i dag, men fortsatt er det mye som skal utvikles og komme på plass.

Innlogging

Meteorologisk institutt har en policy om frie data. For å få tilgang til Halo kreves det allikevel en innlogging.

- Gjennom vårt internasjonale samarbeid får tilgang til en del data som er belagt med restriksjoner for åpen distribusjon og videre bruk. Disse dataene har vi lov til å dele med Halo-brukerne,både via nettstedet og via et api som er knyttet til tjenesten. Store mengder av dataene som vi har på Halo vil allikevel være fritt tilgjengelig på api.met.no under en åpen lisens, sier Kristin Lyng, IT-jurist ved Meteorologisk institutt.

Disse har tilgang til Halo i dag:

Forsvaret, AMK, Avinor, Barentswatch, Bioforsk, Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum, Havforskningsinstituttet, Hovedredningssentralene, Jernbaneverket, Kystverket, Luftfartstilsynet, Norges Geotekniske Institutt, Norsk Romsenter, NVE, Polarinstituttet, Skredutsatte kommuner, Statens strålevern, UNIS, Politiet, Statens Vegvesen, OSL,  Sysselmannen, NGI,  Fylkesmennene.

Senere vil det være aktuelt å utvide tilgangen til andre offentlige aktører.