Parallell sjømåling i Barentshavet

MV Karoline.
MV Karoline.
I regi av Mareano har ett fartøy dybdekartlagt i Barentshavet, langs grensen mot Russland. I mars ble enda et fartøy mobilisert.
Det er mer enn 3 år siden artikkelen ble oppdatert

Det er det tyske firmaet Fugro OSAE som er ansvarlig for gjennomføringen av dybdekartleggingen på oppdrag fra MAREANO. Fartøyet M/V Victor Hensen har sjømålt hele vinteren i tidligere omstrid område langs grensen mot Russland. I mars ble også fartøyet M/V Karoline satt inn i kartleggingsarbeidet.

Værhard vinter

I vinter har ikke været vært det beste, og fremdriften i kartleggingen har derfor vært relativt langsom.

Været er alltid en utfordring ved havmålinger, siden det ikke finnes øyer som gir le. Mye vind og bølger kan gi dårlige dybdedata. I verste fall må fartøyet avslutte målingene og vente til været blir bedre.

Men med to fartøy og bedre vær så har fremdriften i dybdekartleggingen i Barentshavet økt.

Dybdekartlegging

Dybdekartleggingen utføres ved hjelp av et multistråleekkodd som er montert under båten. Les mer om dybdekartlegging her.

Det blir fortløpende laget terrengmodeller i 5, 25 og 50 meters oppløsning av dataene som samles inn.

Les mer om tidligere publiserte resultater fra det tidligere omstride området i Barentshavet i artikkelen "Ta en titt på havbunnen i Barentshavet".

Geologisk, biologisk og kjemisk kartlegging

Den geologiske, biologiske og kjemiske kartleggingen i den sørligste delen av det tidligere omstride området Barentshavet starter sommeren 2013.

Områder som skal dybdekartleggs i Barentshavet i regi av MAREANO i 2013.

Skrevet av Hanne Hodnesdal, Kartverket.