Miljøet i Nordsjøen og Skagerrak skal forbedres

Gullfaks-feltet i den nordlige delen av Nordsjøen. Illustrasjonsfoto: OD.
Gullfaks-feltet i den nordlige delen av Nordsjøen. Illustrasjonsfoto: OD.
I forvaltningsplanen slås det fast at miljøtilstanden i disse havområdene fortsatt er bekymringsfull og på mange områder utilfredsstillende.
Det er mer enn 3 år siden artikkelen ble oppdatert

Regjeringen foreslår flere tiltak for å forbedre miljøet i Nordsjøen og Skagerrak. Fredag ble forvaltningsplanen for den norske delen av havområdene lagt fram.  

- Vi må redusere forurensningen og forsøplingen, og øke beredskapen i Skagerrak og Nordsjøen.  Norge skal være et foregangsland når det gjelder helhetlig og økosystembasert forvaltning av havområdene, sier miljøvernminister Bård Vegar Solhjell i en pressemelding fra Miljødepartementet.

Regjeringen vil videreføre systemet med helhetlige forvaltningsplaner.

Forvaltningsplanene bidrar til klarhet i de overordnede rammene, og til samordning og prioriteringer i forvaltningen av havområdene. De bidrar til økt forutsigbarhet og styrket sameksistens mellom næringer som er basert på bruk av havområdene og utnyttelse av havområdenes ressurser.

Bred kunnskapsinnhenting

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) ledet Faggruppen for Nordsjøen og Skagerrak, som hadde representanter fra 14 etater og institutter, som la fram sine rapporter i mai i fjor.

Faggruppen gjennomførte en bred kunnskapsinnhenting som ga grunnlaget for å vurdere miljø- og samfunnskonsekvenser av dagens og framtidens aktivitet.