Nordligste oljefunn på norsk sokkel

Funnet i Barentshavet anslås til å være mellom 60 og 165 millioner fat olje.

Det er oljeselskapet OMV som har gjort et oljefunn på Wisting Central-feltet, der også Statoil er partner.

Det er aldri tidligere funnet olje så langt nord på norsk sokkel. Ifølge Oljedirektoratet, ble det i 1992 funnet et lite oljefelt lengre nord, men dette var ikke drivverdig.

Brønnen som nå har påvist olje ligger om lag 170 kilometer nordøst for 7220/8-1 Johan Castberg og om lag 310 kilometer nord for Hammerfest.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter av mellom- og tidligjura alder (øvre Realgrunnenundergruppen). Brønnen påtraff en 50-60 meter oljekolonne i Realgrunnenundergruppen med reservoaregenskaper som forventet.

Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom 10 og 26 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar olje. Resultatene bekrefter olje i letemodell av tidlig- og mellomjura alder. Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Videre avgrensning av funnet vil bli vurdert.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 537. Tillatelsen ble tildelt i 20. konsesjonsrunde i 2009.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 905 meter under havflaten og avsluttet i Snaddformasjonen av seintrias alder. Havdypet er 373 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.