Sel på tynn is i Vesterisen

Grønlandssel med unge. Foto: Tor Arne Øigård/IMR.
Grønlandssel med unge. Foto: Tor Arne Øigård/IMR.
Telling tyder på at flere av selbestandene i Nord-Atlanteren allerede kan ha problemer relatert til klimaendringer. 
Det er mer enn 3 år siden artikkelen ble oppdatert

Havforskningsinstituttet gjennomførte tellinger av klappmyss og grønlandssel i Vesterisen i 2012. Resultatene viser at klappmyssen, som har vært fredet siden 2007, stadig sliter med lave bestandstall.

Grønlandsselbestanden har økt jevnt etter 1970, men tellingen i 2012 kan være et varsel om stagnasjon. Dette til tross for at fangsten i flere tiår har ligget langt under likevektsnivået.

Det kan tyde på at bestanden har nådd det punktet som økosystemet kan bære. Mindre is kan også være en av årsakene til at det er lite klappmyss og at grønlandsselbestanden har stagnert.

Tellingene ga et ungeproduksjonsestimat for klappmyss på 13 700 i 2012. Dette er lavere enn ved tilsvarende tellinger i 2007 og 2005 og fremdeles svært lavt. For grønlandsselen ble estimatet for 2012 på rundt 90 000. Dette tallet er lavere enn ved tellingene i både 2007 og 2002, men innafor usikkerhetsintervallet for alle tre tellinger. 

Les mer om tellingen på Vesterisen hos Havforskningen.