Rømt oppdrettslaks forandrer villaksen

Foto: Norsk Villakssenter/UiO.
Foto: Norsk Villakssenter/UiO.
For første gang har forskere klart å tallfeste i hvor stor grad oppdrettslaks over tid har krysset seg med villaks i norske elver.
Det er mer enn 3 år siden artikkelen ble oppdatert

Rømt fisk er sett på som ett av de alvorligste miljøproblemene i oppdrettsnæringen, og helt siden lakseoppdrett ble etablert tidlig på 1970-tallet har det pågått en debatt om dette.
 
- Metodiske begrensninger har medført usikkerhet om hvor stort omfanget av problemet er. Nå har vi imidlertid greid å utvikle kraftigere verktøy som gjør det mulig å måle den prosentvise innkryssingen, sier forsker Kevin Glover.

Undersøkte 20 elver

For å komme fram til svaret har forskerne undersøkt 20 elver langs hele norskekysten. Også ved tidligere undersøkelser er det funnet genetiske endringer hos villaksen i disse elvene. Da ble det sannsynliggjort at innkryssing fra rømt oppdrettsfisk var årsaken til endringene. Nå kan altså forskerne bekrefte at det er rømt oppdrettslaks som er årsaken.

Den nye kunnskapen gir et langt bedre grunnlag for å måle genetisk forandring som skjer over generasjoner på grunn av rømt oppdrettslaks, og den kan bli et nyttig verktøy for forvaltningsmyndighetene.

- De nye resultatene viser signifikante forandringer i fem av de 20 undersøkte bestandene. De største endringene fant vi i Loneelva, Vosso og Opo der innkryssingen varierer fra 31 til 47 %, sier Glover.

Les mer om modellen og se grafikk på Havforskningsinstituttets nettsider.