Artikler

Fra markeringen av innføring av lostjeneste på Svalbard i 2012. Arkivfoto: Fiskeri- og kystdepartementet.

Utfordrende losoppdrag

Kystverket trapper opp lostjenesten ved Svalbard. Å utføre losoppdrag i disse farvannene er en krevende manøver.
Havbunnsinstallasjoner, iskant, faststående bruk og seismikk er de første kartlagene som kan legges inn på båtenes kartplottere.

BarentsWatch på Nor-Fishing

Skal vise løsninger for formidling av data til fiskernes fagsystemer, kartplotterne.

BarentsWatch søker kommunikasjonsrådgivar

Vil få ei nøkkelrolle i BarentsWatch sitt formidlingsarbeid.
Kartverkets fartøy MS Hydrograf dybdekartlegger farvann på Svalbard. Foto: Tore F. Lie/Kartverket.

Isfjorden-kart oppdatert

– Via BarentsWatch kom det et innstendig ønske fra losene på Svalbard om å få oppdatert elektroniske sjøkart med nye data.
Illustrasjonsfoto: KV Bergen/Kystvakten.

Bølgevarsel for farleder

Detaljert bølgevarsel for norskekysten og viktige farleder gjør det lettere å ferdes trygt på sjøen.
Synlig forskjell på høy- og lavvann på Sørarnøy. Foto: Endre Daniloff.

Flere grunner til at havet stiger

Varmere klima gir økt havnivå på verdensbasis. Men det betyr ikke at vannstanden øker tilsvarende langs norskekysten.
Illustrasjon fra redningssentralen, SARiNOR.

SARiNOR - Styrket samarbeid om beredskap

Et tiltak for å styrke effektiviteten og kapasiteten i søk- og redningsoperasjoner i nordområdene.
Foto: Redningsselskapet.

Påfyll til kartplotter

Kartlag fra det offentlige rett inn på fiskerens kartplotter - data som gjør det lettere å navigere på sjøen. 

Fokus på bedre samarbeid om hav og kyst

Årskonferanse i Ålesund 3. juni om løsninger, behov og forventet nytteverdi hos BarentsWatch.
Illustrasjon fra Oljedirektoratets Oil Facts.

Olje-app på alle plattformer

Rask tilgang til fakta om norske oljefelt, produksjon, selskaper eller brønner.