Ny ressurs til bruk for sjømåling

Målefartøyet "Anda" på vei inn til Vågen i Stavanger. Foto: Sissel Kanstad/Kartverket.
Målefartøyet "Anda" på vei inn til Vågen i Stavanger. Foto: Sissel Kanstad/Kartverket.

Dåpen av målebåten «Anda» tar samarbeidet mellom Kystverket og Kartverket et steg videre. 

Det er mer enn 3 år siden artikkelen ble oppdatert

Kystverket og Kartverket har i mange år vært strategiske samarbeidspartnere i arbeidet for en bedre og tryggere sjøvei. Dåpen av sjømålingsbåten «Anda» tar samarbeidet et steg videre; den markerer starten på en ny samarbeidsavtale, til nytte for norske farleder og havner.

Avtalen mellom de to etatene har som mål å gi sikrere tilgang til måle- og prosesseringstjenesten. Dette vil igjen sikre at Kystverket har bedre kunnskap om topografien på sjøbunnen, som kan brukes i masseberegninger og avtaler med entreprenøren både før og under utførelse utbedringer, samt at sluttmåling blir gjort før entreprenøren forlater anleggsstedet.

– Med bakgrunn i økonomi og et sikrere opplegg for oss, fant vi det fornuftig å inngå en avtale med Kartverket, sa kystdirektør Kirsti Slotsvik blant annet i sin tale i forbindelse med dåpen.

Kystverket har finansiert og eier fartøyet og utstyr, mens Kartverket gjennomførte den konkrete anskaffelsen. Kartverket vil videre bemanne og drifte målefartøyet i forbindelse med gjennomføringen av avtalen.

– Det er en viktig milepæl for Kartverket at vi sammen med Kystverket har maktet å få bygget en ny målebåt. Dette viser at begge etater innretter seg for fremtiden, slik at brukerne kan få enda bedre data. I tillegg er vi glade for at den nye målebåten også byr på adskillig bedre arbeidsforhold for mannskapet som utfører sjømålingen, sier kartverkssjef Anne Cathrine Frøstrup.

Les mer om målefartøyet MB "Anda" og Kartverkets andre fartøy.