Den norske los til fri nedlasting

Foto: Morten Brun/Kartverket.
Foto: Morten Brun/Kartverket.

Beskrivelse av farvannet langs norskekysten, Svalbard og Jan Mayen kan nå lastes ned gratis på kartverket.no.

Farvannsbeskrivelsen Den norske los er et supplement til sjøkartene. Bøkene gir informasjon ut over det kartet kan gi.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som Kartverket er underlagt, har vedtatt at publikasjonen Den norske los skal bli gratis. Det er et behov for å redigere og legge om strukturen på publikasjonen, et arbeid som sjødivisjonen i Kartverket er i gang med.

– Den reviderte utgaven av Den norske los vil bli mer innrettet mot dens profesjonelle brukere, som er lovpålagt å ha publikasjonen om bord. Innhold som ikke er formålstjenelig med behovene til den profesjonelle flåten vil lukes ut, forklarer Torstein Ådland i formidlingen i Kartverkets sjødivisjon.

For Kartverket vil det bli lettere å vedlikeholde og oppdatere farvannsbeskrivelsen. Dette vil være en fordel for brukerne som også vil få en lettere jobb med å holde sine versjoner av Den norske los oppdatert. Brukerne vil enkelt kunne laste ned og skrive ut den digitale versjonen av publikasjonen.

Gratis tilgjengelig

Inntil nye reviderte versjoner av Den norske los foreligger vil farvannsbeskrivelsen kunne lastes ned digitalt (pdf-versjoner av bøkene). Trykte utgaver av bøkene kan kjøpes til redusert pris gjennom våre forhandlere, så langt beholdningen rekker.

Veiviseren til sjøs

Farvannsbeskrivelsen Den norske los er et oppslagsverk og et viktig hjelpemiddel både før, under og etter seilasen.

Bøkene er en informasjonskilde som inneholder blant annet kart, losskisser, seilingsanvisninger for skipsleier, opplysninger om farvannet, havner, anløpssteder, ankerplasser, distansetabeller med mer. Viktig informasjon om vær, vind og tidevannsstrømmer er også å finne.

Åtte bøker

Den norske los produseres av Kartverkets sjødivisjon, og består av følgende åtte bøker:

  • Den norske los, bind 1. Alminnelige opplysninger
  • Den norske los, bind 2A. Svenskegrensen – Langesund
  • Den norske los, bind 2B. Langesund – Jærens rev
  • Den norske los, bind 3. Jærens rev – Stad
  • Den norske los, bind 4. Stad – Rørvik
  • Den norske los, bind 5. Rørvik – Lødingen og Andenes
  • Den norske los, bind 6. Lødingen og Andenes – Grense Jakobselv
  • Den norske los, bind 7. Svalbard og Jan Mayen (bokmål og engelsk)

Lovfestet bok

For registreringspliktige skip er det lovfestet at publikasjonen skal være om bord. Men mindre fartøyer vil også ha stor nytte av bøkene, da de er tilrettelagt for å dekke fritidsflåtens spesielle behov for informasjon.