Vil spre informasjon internasjonalt

Filmen "A Modern Explorer's Journey", omhandler også utfordringene i de arktiske havområdene.
Filmen "A Modern Explorer's Journey", omhandler også utfordringene i de arktiske havområdene.
Gjennom filmen "A Modern Explorer's Journey" når BarentsWatch et internasjonalt publikum med sitt budskap.  
Det er mer enn 3 år siden artikkelen ble oppdatert

Det som skal være det norske navet for kunnskap om de regionale kyst- og havområdene, kartlegger nå ulike multinasjonale informasjonssystemer og prosesser. 

Gjennom et norsk medlemskap i den internasjonale organisasjonen Group of Earth Observations (GEO) ønsker BarentsWatch å hente ut erfaringer, samt gjøre en relevant internasjonal gruppe oppmerksom på informasjonen og kapasiteten som bygges opp gjennom BarentsWatch. Det handler om mulighetene for å spre tjenester internasjonalt via Global Earth Observation System of System (GEOSS).

Se filmen her:

I filmen kommenterer samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen viktigheten av god kunnskap, slik at myndighetene kan ta de riktige beslutningene om store deler av de nordlige havområdene.  Budskapet og filmen ble vist for deltakerne under Group of Earth Observations Ministerial Summit 2014 i midten av januar. 

- For å ta stilling til hvilken fremtidig rolle og mandat BarentsWatch bør ha i et internasjonalt perspektiv, kartlegger vi ulike multinasjonale informasjonssystemer og prosesser som er under planlegging og som allerede er i drift, sier Geir Schulstad, daglig leder i BarentsWatch. 

Sammen med Kystverket deltar BarentsWatch i prosjektene Cooperation Project (COOP) og POV- prosjektet. Begge prosjektene er EU-prosjekter under CISE (Common Information Sharing Environment). Formålet med deltakelse i disse er å påvirke utformingen av CISE, som sannsynligvis vil ende opp som et EU-direktiv, og slik sikre at BarentsWatch i størst mulig grad i den videre utviklingen tar opp i seg de ulike internasjonale føringene for teknologi, standarder og formater, funksjonelle tjenester, og lignende. 

- I det internasjonale arbeidet i BarentsWatch har vi kommet lengst med CISE, men vi ser også på andre internasjonale prosjekt som interessante. Blant annet ser vi på nytten av å utnytte norsk medlemskap i den internasjonale organisasjonen GEO til å hente ut erfaringer, samt gjøre en relevant internasjonal gruppe oppmerksom på informasjonen og kapasiteten som bygges opp gjennom BarentsWatch, sier Sculstad. 

BarentsWatch vil sondere mulighetene for strategisk samarbeid og tilgang til relevant kompetanse for videreutvikling. Dette gjennom å spre informasjon og utnyttelse av BarentsWatch sine tjenester via GEOSS og det tilhørende globale nettverket av både leverandører, eksperter og brukere fra et bredt spekter av anvendelsesområder (90 medlemsland, 67 internasjonale organisasjoner).