FiskInfo lansert

FiskInfo lansert av fiskeriminister Elisabeth Aspaker under årsmøtet til Fiskebåt.
FiskInfo lansert av fiskeriminister Elisabeth Aspaker under årsmøtet til Fiskebåt.

FHF og BarentsWatch lanserer i dag tjenesten "FiskInfo" - informasjon fra det offentlige rett inn på fiskerens kartplotter.

En første versjon gjøres nå tilgjengelig for næringen, og fiskeriminister Elisabeth Aspaker står for den offisielle åpningen av tjenesten under Fiskebåt sitt årsmøte.

Fiskeriministeren sier at regjeringen er opptatt av å fornye, forenkle og forbedre arbeidshverdagen både for offentlig forvaltning og for næringslivet.

Samspill

- FiskInfo viser at jakten på tidstyver er godt i gang, og at det er mulig å skape et bedre og enklere samspill mellom privat og offentlig sektor, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Tjenesten FiskInfo finner du her.

Prosjektet er et samarbeid mellom FHF (Fiskeri- og havbruksnæringens Forskningsfond), BarentsWatch og forskningsstiftelsen SINTEF. I tillegg bidrar Kystvaktsentralen, Oljedirektoratet, Meteorologisk institutt, Fiskeridirektoratet, systemleverandøren Dualog, Fiskebåt, og ikke minst representanter fra fiskeflåten.

Mye rapportering

Prosessene knyttet til innhenting av viktig informasjon, før en går i gang med fisket og under fisket, er både krevende og uoversiktlige. Fartøyene må hente inn og rapportere informasjon fra og til flere forskjellige dataleverandører og mottakere. Det har derfor lenge vært et ønske fra fiskeflåten om å få tilgang på en helhetlig og praktisk informasjonsløsning for distribusjon og rapportering av sentral informasjon. Det vil bidra til et mer effektivt fiske.

Den første versjonen av FiskInfo sørger for digital distribusjon av viktig informasjon som kan integreres i fiskernes fagsystemer som kartplotteren. I første omgang vil redskapsposisjoner, iskant, havbunnsinstallasjoner, planlagt og pågående seismikk være kartlag som kan lastes ned på kartplotteren.

Fiskerne bestemmer selv hvilken informasjon de ønsker å abonnere på fra BarentsWatch, og listen over kartlag vil bli utvidet basert på innspill fra brukerne. I den videre utviklingen ønsker prosjektet å bidra til å legge til rette for enhetlig rapporteringfra fiskeflåten til myndighetene.

Løsningene på BarentsWatch er tilgjengelige via et maskingrensesnitt (API - Application Programming Interface). Dette betyr at leverandører av online kartplottere og andre systemer kan tilby informasjonen fortløpende til sine brukere. Så langt har systemleverandøren Dualog implementert funksjonaliteten i sitt system for elektronisk fangstrapportering eFangst. Som en del av prosjektet er det laget åpent tilgjengelig eksempelkode for bruk av APIet via en Android App. Gjennom denne applikasjonen demonstreres det hvordan APIet kan brukes, og informasjon levert via BarentsWatch kan kombineres med annen funksjonalitet.

For mer informasjon, se barentswatch.no, eller kontakt:

Geir Schulstad

Eivind Rinde

Daglig leder

Prosjektleder

BarentsWatch

BarentsWatch

Tlf.: 959 22 129

Tlf.: 906 96 094

epost: geir.schulstad@barentswatch.no

epost: eivind.rinde@barentswatch.no

 

Illustrasjoner og foto kan lastes ned ved å benytte vedlagte lenke.