Overfør kartdata til Telchart

Har du lastet ned et kart, men strever med å få det over på Telchart? Denne bruksanvisningen viser deg hvordan du gjør det.
Det er mer enn 3 år siden artikkelen ble oppdatert

Sørg for at du laster ned kartet i .LST-format. Dersom du laster ned filen på en annen pc, så kan du overføre den ved å bruke en USB-minnepinne.

Vi anbefaler at du legger kartdata fra BarentsWatch i en egen brukerdatabase, og at du sørger for å slette gamle data før du legger inn nye.

  1. Velg Vise menymapper fra verktøylinjen til venstre.
  2. Velg fanen Data
  3. Velg en brukerdatabase, og forsikre deg om at den er tom
  4. Kryss av for Symboler og Linjer/område
  5. Trykk på Utfør-knappen

 Nå får du opp en fildialog. 

  1. Velg riktig harddisk fra Drives
  2. Velg filtypen PTLKx text data fra List files of type
  3. Marker filen redskap.LST og trykk på OK-knappen

Nå vises en melding om hvor mange symboler og linjer som har blitt importert. Klikk på OK-knappen, og markeringene blir synlige. 

Ved å klikke på et bruk får du opp hva slags type bruk det er, dato for når det ble satt og navnet på båten.