Kartverkets nye geodetiske jordobservatorium ved Brandallaguna, Ny-Ålesund skal stå klart i 2018. Illustrasjon: LPA Arkitekter/Rambøll.
Kartverkets nye geodetiske jordobservatorium ved Brandallaguna, Ny-Ålesund skal stå klart i 2018. Illustrasjon: LPA Arkitekter/Rambøll.

Kartlegger Jordens bevegelser

Bygging av Kartverkets nye geodetiske jordobservatorium på Svalbard er i gang.

I høst slo kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ned grunnpælen, og dette markerte byggestarten for det nye observatoriet ved Brandallaguna i Ny-Ålesund.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner markerte nylig byggestart for Kartverkets nye geodetiske jordobservatorium i Ny-Ålesund. Foto: Bjørn-Owe Holmberg.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner markerte nylig byggestart for Kartverkets nye geodetiske jordobservatorium i Ny-Ålesund. Foto: Bjørn-Owe Holmberg.

Herfra skal Kartverket overvåke Jordens endringer og bidra til at beslutningstakere har en referanseramme for forskning på klima, for all kartlegging, for satellittenes baner, for din og min GPS, for navigasjons- og posisjonstjenester. 


- De dataene som samles inn her er viktige for klimaforskere og for klimaovervåking og er avgjørende for at vi har nøyaktige data på GPS-en. Så det er stor og viktig forskning som skjer - og det er veldig gledelig at vi nå får på plass et nytt observatorium som også fører denne forskningen videre inn i fremtiden, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Globalt nettverk

Et nytt observatorium med ny teknologi vil gi bedre nøyaktighet på målingene som inngår i et verdensomspennende observasjons- og forskningsnettverk.

- I 2018 skal vi levere et geodetisk jordobservatorium i verdensklasse. Ny-Ålesund blir med dette vertskap for en stasjon som blir en av "grunnsteinene" i den globale infrastrukturen som understøtter mer presis overvåking av blant annet isavsmelting og havnivå, forteller direktør Per Erik Opseth i Kartverkets geodesidivisjon.

Referanse for andre stasjoner

 

Kartverkets geodetiske observatorium i Ny-Ålesund inngår i et globalt nettverk av observatorier og skal oppgraderes med ny teknologi. Foto: Bjørn-Owe Holmberg.

Kartverkets geodetiske observatorium i Ny-Ålesund inngår i et globalt nettverk av observatorier og skal oppgraderes med ny teknologi. Foto: Bjørn-Owe Holmberg.

Det at målingene skjer i Ny-Ålesund på 79 grader nord er viktig. Ny-Ålesund på Svalbard er et attraktivt sted for forskning, og på flere områder blir observasjoner fra Ny-Ålesund nærmest betraktet som en referanse for andre stasjoner i verden, forteller geodesidirketøren.

 

- Ny-Ålesund er kanskje det eneste samfunnet i Norge der forskningen virkelig er satt i sentrum. Kings Bay, som har drevet dette samfunnet som forskningssted siden 1963, vet å legge til rette for forskningen, sier Opseth.

Stor betydning i Ny-Ålesund

For Kings Bay er det viktig å ha aktører som Kartverket på stedet.

- Når det nye observatoriet står ferdig blir det veldig viktig internasjonalt, det får også stor betydning innad i Ny-Ålesund, sier direktør Ole Øiseth i Kings Bay.

Han understreker også betydningen av den nye fiberoptiske kabelen som er lagt på sjøbunnen mellom Longyearbyen og Ny-Ålesund.

 Fakta

Kartverkets geodetiske jordobservatorium i Ny-Ålesund

  • Kartlegger bevegelser i jordoverflaten, jordens rotasjon og nøyaktige plassering i verdensrommet
  • Er det nordligste observatorium i sitt slag og inngår i et verdensomspennende observasjons- og forskningsnettverk
  • Skal oppgraderes med ny teknologi og skal kombinere flere geodetiske måleteknikker: VLBI (Very Long Baseline Interferometry) SLR (Satellite Laser Ranging) GNSS (blant annet GPS) og DORIS
  • Nytt observatorium står klart i 2018 og har en kostnadsramme på rundt 300 millioner kroner
  • Veidekke Arctic har totalentreprisen på stasjonsområdet og nytt instrumentbygg. MT Mechatronics skal levere de nye antennene.

Geodesi

  • Geodesi er grunnlaget for jordobservasjon
  • Geodesi er vitenskapen om jordens form, bevegelse, tyngdefelt og endringer i disse størrelsene
  • Geodesi er helt grunnleggende for overvåking av klimaendringer og for all kartlegging

- Fiberkabelen hadde neppe blitt etablert uten Kartverkets virksomhet. Denne nye kapasiteten vil forskningsmiljøene her dra stor nytte av, sier Øiseth.

Nordligste geodetiske observatorium

Kartverkets nye geodetiske jordobservatorium skal stå klart i 2018, og blir det nordligste observatorium i sitt slag.

Fra Ny-Ålesund skal Kartverket måle Jordens bevegelser og posisjon med flere måleteknikker på samme sted. Dette er viktig fordi Jorden er i kontinuerlig bevegelse.

- For å kunne operere satellitter som går i bane rundt vår klode må vi kjenne til Jordens bevegelsesmønster. Og det er blant annet dette vårt jordobservatorium og geodesien legger grunnlaget for, forteller Per Erik Opseth.

Oppgraderer på verdensbasis

Dagens observasjoner er imidlertid ikke nøyaktige nok, derfor har det internasjonale geodesimiljøet satt som mål å oppgradere teknologien på verdensbasis, helst innen 2020. Norge er nå godt igang.

- I tider der bekymringen for at endringer i Jordens klima vil gi havnivåøkninger som legger deler av dagens landområder under vann, er det kanskje viktigere enn noen gang tidligere å kunne forutsi det som vil skje i fremtiden, sier Opseth.

Satsingen i Ny-Ålesund er også tema i FN. På nyåret i 2015 behandler FNs generalforsamling en resolusjon som skal bidra til å styrke samarbeidet om geodesi på verdensbasis.

Norge, representert ved Kartverket, har sammen med Australia ledet arbeidet.

Lenke til arbeidet i FN.