Fiskehelse: - Veldig stor nytteverdi

Brønnbåt på jobb i Nordland. Foto: Marius Fiskum/Norwegian Seafood Council.
Brønnbåt på jobb i Nordland. Foto: Marius Fiskum/Norwegian Seafood Council.

Samtidig som vi stadig forbedrer Fiskehelse, har noen brukere også sagt sitt om tjenesten i en ny film.

Det er mer enn 3 år siden artikkelen ble oppdatert

For å kunne gi en bedre oversikt over mulighetene som finnes i tjenesten Fiskehelse har vi laget en ny informasjonsfilm. I tillegg har vi nå i mai oppdatert Fiskehelse med lastekapasitet og bilder av brønnbåter, bedre visning av rømming, det er lagt til utløp for nasjonale laksevassdrag og gjort flere mindre forbedringer.

Se filmen her:

 

Tjenesten er et interaktivt kart som viser viktige indikatorer for fiskehelsestatusen i oppdrettsnæringen. Kartet gir ukentlig oversikt over blant annet lakselus, tiltak mot lakselus, sykdommer, brønnbåt trafikk og ulike områder med data tilbake til 2012.

Fiskehelse ble i september 2015 tatt i bruk med innlogging for brukere i offentlig forvaltning med ansvar for de aktuelle fagområdene. Tjenesten ble offentlig tilgjengelig i juni 2016 etter juridisk vurdering og møter med representanter for næringa. Tjenesten er nå en foretrukket offentlig informasjonskanal for Mattilsynet og Veterinærinstituttet på status i oppdrettsnæringa.

Mer om brønnbåtene

Siste nytt er at Fiskehelse nå viser lastekapasitet og bilde på fartøyet til høyre på nettsiden. Dette kommer fram når du har trykket på et brønnbåtspor eller søker opp en båt i feltet oppe til venstre i kartet.  

Det er lagt til et nytt kartlag fra Miljødirektoratet, «Utløp for nasjonal laksevassdrag».  Dette slås av/på fra kartlag-knappen, eller under innstillinger.

Rømming viser nå mer detaljer knyttet til antall og hvor data om rømming kommer fra.

Diagrammet «Antall lokaliteter over lusegrensen» på høyresiden tar nå hensyn til om rapporteringsfristen har gått ut. Tidligere gikk denne ned mot null mot inneværende uke, og dette kunne tolkes som en falsk positiv.

Flere filtre

Det er kommet på plass nytt filter "utvikling" som gjør det mulig å filtrerer på formål/tillatelse (se filter på venstre siden). Dette kan kombineres med andre filtre.

Nedlastingssiden fungerer nå også på engelsk. Og "Om datasettet" har blitt oppdatert med mer innhold. Kommune/fylke er med nå med som kolonner på samme måte i alle eksporter.