Foto: Framsenteret.
Foto: Framsenteret.

På plass i Framsenteret

Etter nesten fire år i midlertidige lokaler er BarentsWatch igjen på plass som leietaker i Framsenteret i Tromsø.

Det er mer enn 3 år siden artikkelen ble oppdatert

«FRAM - Nordområdesenter for klima- og miljøforskning (Framsenteret) består av 21 institusjoner som driver med tverrfaglig forskning, rådgivning, forvaltning og formidling innen naturvitenskap, samfunnsvitenskap og teknologi.» Et flott utgangspunkt for lokaliseringen av ti ansatte i BarentsWatch fra 29. mai i 2018.  

- Nå er vi nærmere flere av våre samarbeidspartnere. Framsenteret er et naturlig møtepunkt og et flott bygg. Vi i BarentsWatch vil helt klart dra veksel på et større miljø rundt oss i arbeidshverdagen, sier daglig leder Geir Schulstad.

Bakgrunnen for å utvide med tilbygget Fram 2, var i sin tid at regjeringen ville styrke kunnskapsoppbyggingen om klima og miljø i nord. I tillegg til at Norge skal ha en ledende rolle internasjonalt i nordområdene. 

Med nybygget fikk Framsenteret nesten dobbelt så mye plass, og i begynnelsen av mars begynte noen av de første nye leietakerne å flytte inn.

- Norge står i en omstilling. Vi arbeider for en grønn konkurransekraft i et bærekraftig samfunn", og da er forskning helt avgjørende. Framsenteret er en viktig del av regjeringens satsing på kunnskap og på nordområdene. Med det nye bygget får vi en enda bedre arena for tverrfaglig forskning og innovasjon, sa klima- og miljøminister Vidar Helgesen da han la ned grunnsteinen i byggetrinn to 25. januar 2016..

Den største nye leietakeren i det utvidete bygget blir Havforskningsinstituttet. Havforskningsdirektør Sissel Rogne har tidligere uttalt at samlokaliseringa av mange forskningsinstitusjoner kan gi mange fordeler. Blant disse er å effektivisere samarbeidet mellom de ulike forskningsinstitusjonene som samler inn data, til nytte for flere av prosjektene BarentsWatch jobber med.