Artikler

Verdens nest lengste kystlinje

Norge har verdens nest lengste kystlinje etter Canada med et rikt plante- og dyreliv. Miljøtilstanden er stort sett god, men noen områder er sterkt påvirket av menneskelig aktivitet.

Sist endret: 12. mai 2016

Fiskeoppdrettsnæring i vekst

Fiskeoppdrett er en næring i rask vekst. De største miljøkonsekvensene av oppdrett er rømming av laks og lakselus.

Sist endret: 12. mai 2016

Finnast den urørte kysten?

Noreg har ei av dei lengste kystlinjene i verda. Sjølv om kystnaturen ikkje kan seiast å vere inngrepsfri, byr den på gode moglegheiter for variert friluftsliv.

Sist endret: 04. mai 2016

nyhetstest

tester her

Sist endret: 05. april 2016

Polart lavtrykk xxxxx

Sist endret: 05. april 2016

SAR i nordområdene

Økt aktivitet på sjøen gir nye utfordringer for internasjonal redningstjeneste. 

Sist endret: 05. april 2016

Polart lavtrykk på vei.

Sist endret: 05. april 2016

Polart lavtrykk 24. mars

Søndag kveld er det mulighet for polare lavtrykk på kysten av Troms, Vest-Finnmark og havområdene utenfor.

Sist endret: 05. april 2016

Deler data fra unikt forskningstokt

Etter å ha deltatt på forskningstoktet med ekspedisjonsfartøyet RV Lance i fjor, jobber nå et hundretalls forskere og teknikere fra flere norske og utenlandske institusjoner med sine funn.

Sist endret: 01. april 2016

FiskInfo - bruksanvisning

FiskInfo og dataene som gjøres tilgjengelige i løsningen kan brukes på flere måter. På denne siden forsøker vi å forklare noen av mulighetene.

Sist endret: 23. mars 2016