Rapporteringsfeil rettet opp i Fiskehelse

Fiskehelse har korrigert feilen der «hydrogenperoksid» tidligere ble vist som «annet virkestoff». Foto: Anders Røeggen.
Fiskehelse har korrigert feilen der «hydrogenperoksid» tidligere ble vist som «annet virkestoff». Foto: Anders Røeggen.

Feil på innrapportering av medikamentbruken i havbruksnæringen er nå korrigert i tjenesten.

Feil på innrapportering av medikamentbruken i havbruksnæringen er nå korrigert i tjenesten.

Måtte korrigere data

Det ble i 2017 oppdaget at oversikten over bruk av hydrogenperoksid mot lakselus ikke var helt korrekt i tjenesten Fiskehelse. En feil i datasystemet som enkelte oppdrettere bruker, sendte inn «hydrogenperoksid» som «annet virkestoff». Saken ble omtalt hos NRK i mai i fjor, og like etter startet jobben med å rette opp og korrigere data.

NRK: Tre av fire lusebehandlinger ble feilrapportert 

Leverandørene av systemene har fra høsten 2017 rettet feil slik at nye data har kommer korrekt inn.

- Vi har nå korrigert data fra 2017 og bakover til 2012 for å rette opp feilen der «hydrogenperoksid» ble vist som «annet virkestoff» på grunn av feil i datasystemer hos oppdrettere. Det forteller Alf M. Sollund, prosjektleder for tjenesten Fiskehelse hos BarentsWatch.

- Feilen beklager vi, men samtidig ser vi at åpenheten har bidratt til å øke datakvaliteten som gjennom Fiskehelse vises til offentligheten. Korrigeringen av dette har tatt noe tid, men det har vært mye manuelt arbeide med store datasett.

Før korreksjon viste Fiskehelse at det var gjennomført 740 hydrogenperoksid-behandlinger og 3047 av typen «annet virkestoff» fra 33 149 rapporter i perioden 2012 - 2017. Etter korreksjon viser datasettene 1630 behandlinger med hydrogenperoksid og 1937 «annet virkestoff» Det er også gjennomført en mindre antall andre korreksjoner. Det er fortsatt i overkant av 160 behandlinger med «annet virkestoff» som antas å være hydrogenperoksid, men dette er ikke på grunn av feil i datasystemer, men sannsynligvis innrapportert på feil måte.

Tiltak rapporteres ukentlig

Oppdrettere rapporterer ukentlig lakselustall og tiltak mot lakselus via skjematjenesten Altinn. Selv om oppdretterne selv leverer korrekte data, viser det seg at noen av systemene som oppdrettere bruker leverte data feil videre inn i Altinn.

I Fiskehelse vises ikke notatfelt i skjemaene, da dette er fritekst som ikke er egnet for visning.

Rapporteringsfeilen har ikke hatt betydning for Mattilsynets saksbehandling, siden de har et eget fagsystem som viser data på flere måter. Seksjonssjef Friede Andersen i Mattilsynet sa til NRK i mai 2017: «Mattilsynet har full kontroll over medikamentbruken. Mattilsynet får rapporter fra både oppdretterne, grossister og apoteker om bruk av medikamenter i næringen».