Viser sørlandskysten i sanntid

Bøyen som ble satt ut ved Kragerø i juni viser blant annet vann- og lufttemperatur i sanntid. Foto: Havforskningsinstituttet.
Bøyen som ble satt ut ved Kragerø i juni viser blant annet vann- og lufttemperatur i sanntid. Foto: Havforskningsinstituttet.

Utenfor Portør ved Kragerø ble det i juni i år satt ut en bøye som skal overvåke kyststrømmen i Skagerrak. 

Bøyen gir viktig informasjon om miljøforhold og strømmer i havet for redningstjenesten og forskningen i tillegg til luft- og vanntemperaturer i sanntid.

– Nå kan du sjekke den reelle badetemperaturen før du hopper ut i, sier forsker og leder av prosjektgruppen ved Havforskningsinstituttet, Jon Albretsen.

Bøyen er en del av prosjektet «Hav møter land» og overvåker også hvordan vannføringen i de store elvene påvirker miljøforhold langs kysten. Spesielt viktig er overvåkning av tilførsler fra de lokale Grenlandsfjordene.

Avanserte målinger

På toppen av bøyen er det installert en standard værstasjon som måler temperatur og vind. Under vann er bøyen utstyrt med sensorer for å overvåke temperatur, saltholdighet, oksygen, klorofyll og partikkelmengde, i tillegg til to akustiske instrumenter for måling av strøm i alle dyp ned til bunnen som er på rundt 50m.

- Denne informasjonen benyttes av havforskere blant annet for å studere fysikken og biologien i havet. I tillegg vil disse observasjonene inngå i den rutinemessige overvåkningen av klimatilstanden i norske havområder, sier Albretsen.

Det er Havforskningsinstituttet som står for drift og vedlikehold av bøyen etter at Interreg og partnerne i ”Hav møter land” har kjøpt inn bøya. Instituttet drifter allerede et nettverk av kyststasjoner for overvåkning av klimatilstanden i havet, og måleserier finnes tilbake til 1940-tallet. I Flødevigen måles saltholdighet og temperatur kontinuerlig hele døgnet, og der er det opparbeidet en tidsserie med daglige verdier fra 1919.

Viser havet i sanntid

Bøyen som nå er satt ut vil inngå i dette overvåkningsprogrammet, men den skiller seg også fra de andre stasjonene på flere måter.
- For det første gir denne bøyen observasjoner med en langt høyere tidsoppløsning, noe som gir muligheter for å studere andre prosesser enn hva vi får til med det eksisterende nettverket, forklarer Albretsen.

Bøyen er også designet for å observere strøm i havet i sanntid.

- For redningstjenesten og skipstrafikkovervåkningen er informasjon om strømforhold og temperatur viktig, og bøya vil kunne bedre beredskapen, i det minste lokalt, påpeker han.

Om prosjektet "Hav møter land":

Prosjektet "Hav møter land" samler 26 kommuner, regioner, universiteter og statlige myndigheter i Sverige, Norge og Danmark. Prosjektet samarbeider om klima, vann og samfunns-planlegging for Kattegat og Skagerrak.

Resultater kan brukes av beslutningstakere, planleggere, forskere og forvaltere av naturressurser.

EU er med og finansierer prosjektet gjennom Interreg IVA.