Tolv nye Ramsar-områder

Runde fyr. Foto: T. Müller/Wikimedia Commons.
Runde fyr. Foto: T. Müller/Wikimedia Commons.

Tolv internasjonalt viktige våtmarksområder langs norskekysten har blitt skrevet inn på Ramsarkonvensjonens liste.

De tolv områdene er Lovund, Runde, Anda, Grunnfjorden, Måstadfhjellet, Risøysundet, Laukvikøyene, Horsvær, Horta, Vest-Vikna, Innherred og Fiskumvannet.

Blant de nye Ramsar-områdene finner vi fuglefjell, grunne havområder, myrområder og flere vann.

Områdene ligger i Nordland (7), Nord-Trøndelag (3), Møre og Romsdal (1) og Buskerud (1) og utgjør totalt 395 km², hvorav ca 224 km² er sjø.

Ramsarkonvensjonen er en internasjonal avtale om bevaring og fornuftig bruk av våtmarker. Våtmarker omfatter grunne sjøområder ned til seks meters dyp, strandsoner, fuktenger, fuglefjell, ulike typer ferskvann og elver.

Norge har i dag 51 områder på Ramsarkonvensjonesn liste, 42 på fastlandet og ni på Svalbard. Dette er elvedeltaer, gruntvannsområder i sjø og ulike typer myrer og ferskvann som er internasjonalt viktige for dyr og planter.