Actionkamera avslører rask makrell

Makrell på vei inn i trålen. Stillbilde: IMR.
Makrell på vei inn i trålen. Stillbilde: IMR.

Små, rimelige actionkamera brukes nå til å lære mer om hvordan makrellen oppfører seg når den blir fanget. Se video.

Havforskningsinstituttet i Bergen gjennomfører i juli et tokt med fiskefartøyene ”Libas” og ”Eros” med formål å kartlegge makrellbestanden med trål i norsk og internasjonalt farvann i Nordøst Atlanteren. Et færøysk fiskefartøy og et islandsk forskningsfartøy gjør tilsvarende undersøkelser i sine farvann. Disse undersøkelsene til sammen skal gjøre forskerne i stand til å beregne hvor mye makrell som finnes i dette havområdet.

Se video her: Makrelltråling. 

Nye metoder

Kartlegging av makrellbestanden med trål er en ny metode som enda er under utvikling. For å kunne bruke trålfangstene til å beregne fiskemengde i et område er det viktig å kjenne effektiviteten til trålen. For å kunne forstå mer av selve fangstprosessen har forskerne derfor tatt i bruk videokamera som plasseres inni trålen under fiske. Fordi trålingen foregår nær overflaten ned til maksimalt 35 m dybde er det gode lysforhold der trålen trekkes fram. Rimelige GoPro-kamera som også nyttes av hobbydykkere, ble brukt under forsøkene. Kvaliteten på opptakene var fremragende og ga oss mye ny og nyttig kunnskap om hvordan makrellen fanges i trål.

Opptakene viser at makrellen er svært gode svømmere som holder tritt med trålen i opp til 5 knops tauefart. Makrellen kan imidlertid ikke holde ut i så stor svømmehastighet særlig lenge, og vil derfor etter hvert forsvinne bakover og inn i selve fangstposen.

Når trålen skal hives inn er det relativt vanlig at farten framover til trålen reduseres. Når dette skjer, ser vi at fisk kommer framover i trålen igjen. I denne prosessen kan det hende at fisken svømmer så langt fram i trålen at de kommer til et område der maskene er store nok til at fisk kan unnslippe gjennom disse. 

Stoppe flukt

For å hindre at for mye av fangsten forsvinner har vi laget et stengsel foran posen som skal hindre dette - en såkalt fiskelås.  Under tauing passerer fisken fritt under fiskelåsen, mens denne faller ned og stenger for fisk som vil fram når farten til trålen reduseres.  Framfor fiskelåsen ser vi at fisk som svømmer framfor denne forsvinner framover når farten reduseres. Det kommer ikke flere fisk framover da disse er stengt bak fiskelåsen. 

Viktig med fart

Hva forteller disse observasjonene oss? Først og fremst at det må stor fart til for å fange makrell. For å få fisken bakover til posen er det viktig med stor fart framover helt til trålen er om bord. Da stor fart under innhiving kan være vanskelig både for forskningsfangst og i kommersielt fiske er en fiskelås plassert foran trålposen sannsynligvis en god og nødvendig sikring for å beholde fisken i trålen.