Fiskeriaktivitet - en oversikt

Illustrasjonsfoto: I kartet vises bruk som liner, garn, snurpenot og teiner.
Illustrasjonsfoto: I kartet vises bruk som liner, garn, snurpenot og teiner.

Kartvisning med historisk oversikt over faststående bruk. 

Det er mer enn 3 år siden artikkelen ble oppdatert

Tjenesten Fiskeriaktivitet baserer seg på data om faststående bruk som BarentsWatch får fra Kystvakten. I kartet vises liner, garn, snurpenot og teiner, som har vært satt i de valgte månedene.

Disse brukes allerede i tjenesten FiskInfo, men ved å sette disse inn i års- og månedsvelger kommer alle bruk satt gjennom et helt år opp i kartet. Her kan man se hvordan fiskeriaktiviteten endrer seg fra måned til måned gjennom året.

Allerede har forskningsprosjekt uttalt at disse dataene er meget nyttige. Ill: Skjermdump.

Allerede har forskningsprosjekt uttalt at disse dataene er meget nyttige. Ill: Skjermdump.

Tjenesten har data fra 2014 og frem til nå, og datagrunnlaget oppdateres kontinuerlig. Som i FiskInfo kan de forskjellige brukstypene filtreres bort etter ønske.

Som i andre tjenester fra BarentsWatch går det an å skifte bakgrunnskart. I tillegg til sjøkart finnes det også et havbunnsrelieff, som igjen viser hvordan bruk settes på Eggakanten - skråningen fra kontinentalsokkelen ned mot de dype delene av havbunnen.

Tjenesten er tenkt brukt i planlegging av aktiviteter i sjø- og havområdene. Et eksempel kan være når utvidelse av oppdrettsanlegg skal unngå konflikt med fiskeriene. Tjenesten kan også brukes til forskning for å se hvor det drives fiske, eller se på bunnforholdene der det fiskes.

Nedlastning av hele datasett kan gjøres på formatene CSV, GML og SHAPE.