Boka som setter havna i sentrum

Lise Maria Strömqvist har jobbet både med tekst og bilder til boka. Her på jobb i Nyksund. Foto: Privat/Kystverket.
Lise Maria Strömqvist har jobbet både med tekst og bilder til boka. Her på jobb i Nyksund. Foto: Privat/Kystverket.

Historien om utbedringene av Myre havn ble også ei historie om hvordan kysten vår har utviklet seg. For havna er selve bærebjelken i et kystsamfunn.

Boka som har fått tittelen ”Havna – ei historie om Øksnes, staten og fisken i nord”, og ble lansert under Fortellerdagan i Nyksund onsdag 31. august. I tillegg ble boka behørig presentert under den offisielle åpningen av Myre havn dagen etter.  I flere år har Lise Maria Strömqvist jobbet med bokprosjektet ”Havna” parallelt med utbyggingen av Myre havn. Det siste året ganske så intenst for å rekke den offisielle åpningen.

 - Du kan si jeg ble veldig glad da moloen måtte forlenges med 150 meter. Det ga meg litt bedre tid til å bli ferdig med boka.

Historiske linjer

Allerede høsten 2012 satt en prosjektgruppe seg ned for å se på hvordan utbyggingen av havnen kunne markeres.

- Vi vurderte nettløsninger og apper, men endte opp med et tradisjonelt format, ei bok, poengterer forfatteren.

Boka følger de historiske linjene fra det ble bevilget midler til havneutbygging i Øksnes i 1874, den gang havna var Nyksund, og frem til et moderne anlegg ble åpnet på Myre nå i høst.

Med sitt bokprosjekt vil Strömqvist og Kystverket fortelle hvordan Kyst-Norge har utviklet seg.

Kystverket i arbeid med å utbedre Myre havn.

Kystverket i arbeid med å utbedre Myre havn.

- I Øksnes sin historie, ser man tydelig modernisering av kysten vår. Boka omhandler tidsperioden fra slutten av 1800-tallet og fram til i dag. Tanken var at ved å ta tak i et sted, kan man fortelle en allmenn historie om hva som har påvirket og ført til endringer langs hele kysten. Historien om Øksnes og Myre havn er allment. Selv om det her har vært dramatiske utslag i utviklingen, hvor blant annet fiskevær har blitt lagt helt øde.

Her er det naturlig å peke på fiskeværet Nyksund. Her yrte det av liv da fiskeflåten måtte ha kort vei til fiskemottaket, senere ble det fraflytting, for så å bli en turistattraksjon som et siste stopp ut mot det store havgapet.

Modernisering

Hovedutfordringen har vært å gi fortellingen både et historisk og menneskelig perspektiv, og forfatteren har jobbet mye med å flette dette sammen. Strömqvist sier hun har prøvd å fortelle om et samfunn som har utviklet seg, og i tillegg formidle noe av kunnskapen og erfaringer folk fra folk, som har levd og kjempet seg gjennom brytningstider.

Forfatter og folkene som har bidratt med sine historier.

Forfatter og folkene som har bidratt med sine historier.

Nyksund før og Myre havn nå – boken ønsker å vise hvem som tapte og hvem som vant frem under moderniseringsprosessen langs kysten. Personene i boken vokste opp i denne brytningstiden og representerer de store forskjellene som preget fellesskapet.

- Havna er en betingelse for at et sted rundt kysten skal være levedyktig. Og Myre havn er i dag blitt en av de viktigste fiskerihavnene langs norskekysten, forteller Strømqvist.

Boka markerer også tre år med utbedringer av innseilingen til Myre. Arbeidet inkluderer blant annet utdyping og utvidelse av en trang innseiling, tre nye moloer og 42 mål med areal er lagt til rette for nyetableringer. Målet har vært å gi en av landets viktigste fiskerihavner gode vekstvilkår for framtiden. I den perioden som omtales i boken, var Myre havn en av motorene i utviklingen av det moderne fiskerisamfunn i Norge. 25 prosent av all hvitfisk i Nordland landes i dag i Myre havn. Øksnes omtales da også som den ubestridte torskekommunen i landet.

– Øksnes kommune har nå fått en havn som gir store muligheter for utvikling av de sjøretta næringene i åra som kommer, sier regiondirektør Fridtjof Wangsvik i Kystverket Nordland.