- Et arealverktøy for myndigheter og næringsliv

Illustrasjonsbilde: Eni Norge.
Illustrasjonsbilde: Eni Norge.
Sammen med BarentsWatch utvikler Regjeringen nå digitale kart med detaljert oversikt over næringsaktivitet, miljøverdier og reguleringer i våre tre havområder.

– Det digitale arealverktøyet blir viktig både for myndigheter og næringslivet slik at vi får god forvaltning av våre havområder og når vi planlegger ny virksomhet, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen i en pressemelding.

BarentsWatch er ansvarlig for prosjektledelse og applikasjonsutvikling av Arealverktøyet.

Miljøverdier

Planen er at kartene allerede fra neste år vil gi en helhetlig oversikt over miljøverdier som koraller, tareskog og gyteområder, og næringsaktiviteter som fiskerier, skipstrafikk, petroleumsvirksomhet og kandidatområder for havvind.

– Rent og produktivt hav er en forutsetning for ny og økt næringsaktivitet i havet. Regjeringen ser med forvaltningsplanene og utviklingen av et helhetlig arealverktøy fram til økt aktivitet og flere aktører som tar del i bærekraftig bruk av havområdene våre, sier Helgesen.

Viser områder med restriksjoner

Kartene vil også vise områder med ulik grad av restriksjoner – som marine verneområder. Dette er en type områdevern som tar vare på det særegne, det typiske og det sjeldne i norsk marin natur.

Foreløpig har Norge vernet seks slike områder, inkludert det nyopprettede Jærkysten marine verneområde. Disse områdene gir beskyttelse mot all virksomhet som kan skade verneverdiene.

Your browser does not support iframe. You can see the content of the frame here