Vilkår for bruk av data via BarentsWatch

Data vist på BarentsWatch.no eller via våre tjenester er som hovedregel lisensiert under NLOD lisensen. Her er våre retningslinjer for bruk av de dataene vi videreformidler.

De fleste av karttjenestene (WMS/WFS) fra BarentsWatch og våre partnere er tilgjengelige og dokumentert via Geonorge.no.

For en del data henter vi inn og bearbeider dataene fra dataeier for å gi en best mulig presentasjon i våre systemer. Disse dataene er tilgjengelige via såkalte APIer eller maskingrensesnitt - dokumentasjonen finner du på developer.barentswatch.no. Denne siden omhandler vilkårene for bruk av disse APIene.

BarentsWatch API

Informasjon fra BarentsWatch APIet tilgjengeliggjøres under Norsk lisens for offentlige data (NLOD)  der ikke annet er oppgitt i dokumentasjonen for det enkelte APIet. Dette betyr at Informasjonen kan, med de begrensningene som følger av lisensen, brukes til ethvert formål og i en enhver sammenheng. Informasjonen kan inneholde feil og utelatelser, og Kystverket ved BarentsWatch gir ingen garantier for informasjonens innhold eller aktualitet.

Kort oppsummert:

 • Du har lov til å videredistribuere innholdet dersom du krediterer oss og dataeier
 • Du har lov til å bruke innholdet sammen med vanlig reklame på en nettside
 • Du har lov til å bruke data hentet via BarentsWatch i kommersiell sammenheng, så lenge du følger alle retningslinjene

Tilgang

 • API er åpent og gratis, med det kreves at du selv gjør registrering (https://www.barentswatch.no/om/apnedata/) slik at vi kan holde deg oppdatert om utvikling og endringer.
 • Det er pålagt å benytte autentisering. API støtter OpenId Connect. Benytt tilgang token i http header. For mer detaljer vennligst se Application registration and authentication.

 • Vi ber deg om å fylle ut feltet "Formål (valgfritt)". Vi kan da lage bedre tjenester og holde deg oppdatert om utvikling og endringer. Dersom du vil bruke API profesjonelt, og spesielt om du bruker dedikert mail for API anbefaler vi at du oppgir:
  • E-post som ikke er knyttet til en person (f.eks post@... eller fiskehelse.avd@ )
  • Kontaktperson med telefonnummer og epost
  • Virksomhet som ønsker tilgangen
  • Formål (Applikasjon eller planlagt bruk): dette gjør det lettere for oss å lage gode tjenester og forklare dataeierne hvordan data blir brukt.

Kreditering

Det må kommer frem for brukeren at data kommer via BarentsWatch. All bruk av BarentsWatch API i applikasjoner skal derfor merkes med følgende tekst og lenkes til BarentsWatch om mulig:

 • «Data levert av BarentsWatch» Bokmål
 • «Data delivered by BarentsWatch». Engelsk

Vi har ikke krav til hvordan teksten skal vises, men den skal være godt synlig for brukeren, når vedkommende tar i bruk eller starter applikasjonen.

Når du bruker data skal du så langt det lar seg gjøre lenke til den aktuelle tjenesten på barentswatch.no. F.eks. www.barentswatch.no/fiskinfo dersom du bruker FiskInfo APIet.

For de enkelte datasettene vil det gjelde ulike dataeiere. Informasjon om dette er tilgjengelig i API dokumentasjonen eller i BarentsWatch sitt brukergrensesnitt for dataene. Det skal i disse tilfellene indikeres en tilsvarende opprinnelse for dataene der de brukes i applikasjonen. For eksempel:

 • Opplysninger om lakselus, rensefisk og medikamentbruk er hentet fra Mattilsynet. Norsk bokmål
 • Information about lice, cleaner fish and treatments is provided by Mattilsynet. Engelsk

Andre krav

 • Du har ikke lov til å lage tjenester/nettsider som framstår som om de er laget av BarentsWatch eller noen av våre partnere. Du kan med andre ord ikke bruke BarentsWatch som en del av navnet på tjenesten.
 • Du kan ikke endre på innholdet i data som leveres.
 • Du har ikke lov til å bruke innholdet på nettsider med pornografisk eller rasistisk innhold, eller på nettsider som bryter norsk lov.
 • Dersom du tar i bruk data fra BarentsWatch på høytrafikk nettsider (eller på andre måter overbelaster våre servere), må du betale håndteringskostnader til serverdrift eller lignende. Ta kontakt dersom du planlegger å bruke datagrunnlaget vårt på sider som har svært stor trafikk.
 • Der deler av innholdet i APIet krever særlig tilgang (f.eks. detaljert redskapsinfo i FiskInfo) er disse dataene ikke å regne som lisensiert under NLOD. 

(Innspill til utforming av denne teksten er hentet fra yr.no, altinn.no og vegdata.no)