Lakselus på kartet

En ny oversikt over fiskehelse er nå på nett. Foto: Anders Røeggen.
En ny oversikt over fiskehelse er nå på nett. Foto: Anders Røeggen.
Oversikt over situasjonen på alle oppdrettsanlegg.
Det er mer enn 3 år siden artikkelen ble oppdatert

Tjenesten Fiskehelse er en kartløsning som på en oversiktlig og enkel måte gir kunnskap om sykdommer og lakselus på fisk i norske oppdrettsanlegg.

Opplysninger om forekomst, antall og utviklingsstadium av lakselus på fisk i akvakulturanlegg rapporteres ukentlig til Mattilsynet. Sammen med mottiltak blir disse opplysningene nå offentliggjort gjennom en ny tjeneste på nett.

Fiskehelse gir utfyllende informasjon om nevnte forhold for enkeltlokaliteter. I tillegg er det søke- og filtreringsfunksjoner som gjør det mulig å hente noe av informasjonen samlet for virksomheter, kommuner, fylker og landet.

Geir Schulstad, daglig leder i BarentsWatch, gleder seg over nok en tjeneste: 

- I tråd med regjeringens ønske om digitalisering og tilgjengeliggjøring av opplysninger som det offentlige besitter, har BarentsWatch her delt data fra Mattilsynet, Veterinærinstituttet og Fiskeridirektoratet.

Arbeid med innsynshenvendelser, særlig knyttet til lakselus, utgjør en vesentlig arbeidsoppgave for Mattilsynet. De ser det som sannsynlig at kartløsningen Fiskehelse vil kunne ivareta mye av informasjonsbehovet på området.

- Vi har lenge ønsket oss et verktøy som gjør informasjonen mer oversiktlig slik at vi kan forvalte bedre og mer effektivt. Det har vi fått nå, sier Elisabeth Wilmann, direktør for fisk og sjømat i Mattilsynet.