Arealverktøy offentlig tilgjengelig

Illustrasjon fra kartløsningen i Arealverktøy.
Illustrasjon fra kartløsningen i Arealverktøy.
Gjennom geografiske informasjonstjenester og sammensatte kartvisninger skal arealverktøyet effektivisere og gi støtte til denne arealbaserte forvaltningen av norske havområder.
Det er mer enn 3 år siden artikkelen ble oppdatert

Utviklingen av arealverktøyet ledes av BarentsWatch, i tett samarbeid med Miljødirektoratet og Kartverket. En første versjon, basert på eksisterende datagrunnlag, ble lansert 15. november.

Arealverktøy for forvaltningsplanene skal gi en helhetlig oversikt over miljøverdier og næringsaktiviteter. Det skal også på sikt gi en oversikt over de politiske beslutninger og tiltak som knytter seg til arealbruken. Dette igjen bidrar til større åpenhet og styrking av berørte interessegruppers medvirkning i havforvaltningen.

Målgruppen for denne første versjonen er Faglig forum, offentlige virksomheter og departementer med en rolle i havforvaltningen. Deler av løsningen vil også være offentlig tilgjengelig.

Som en del av lanseringen er det lagt ut en demonstrasjon av versjon 1.0 av Arealverktøyet:

I demonstrasjonen av verktøyet viser vi:

  • Utarbeide rapport om arealbruk
  • Eksportere, lenke, vise tegnforklaring, vise tid, miljøverdier og andre data om arealbruk fra de ulike sektorene
  • Interaktiv informasjon om arealbruk
  • Se årstidsvariasjoner for miljøverdi, skipstrafikk, fiskeri
  • Måle avstander og areal
  • Analysere tidspunkt og sted
  • Samarbeide om kart
  • Lagre og dele kartsammensetninger og jobbe med disse over tid i arbeidsgrupper
  • Kommentere og notere i kart og lagre dette

For mer informasjon om prosjektet ta kontakt med prosjektleder Gjermund Hartviksen på arealverktoy@barentswatch.no.

Løsningen baserer seg på de dataene og tjenestene som er tilgjengelige. Datagrunnlaget støtter i ulik grad den funksjonaliteten brukerne har etterspurt og som Arealverktøyet versjon 1.0 tilbyr. Men Kartverket leder et større arbeid i samarbeid med etatene for å få frem innhold og tjenester slik at behovene kan løses på sikt.