Forvaltning og videreutvikling av BarentsWatch - åpen del

Kunngjøring lagt ut på Doffin, Database for offentlige innkjøp.
Det er mer enn 3 år siden artikkelen ble oppdatert

Anskaffelsen skal gi BarentsWatch tilgang til ressurser for forvaltning og videreutvikling av tjenester og funksjonalitet i henhold til smidig arbeidsmetodikk. Behovene og løsningene skal komme frem i dialog med brukerne og prioriteres av teamet og produkteier som oppnevnes av BarentsWatch for det enkelte utviklingsprosjekt.

Vi ønsker et fast team knyttet til forvaltning og videreutvikling over tid. Teamet vil i perioder måtte jobbe tett med andre team knyttet til BarentsWatch.

Les mer om konkurransen her: https://www.doffin.no/Notice/Details/2017-487822