Ny funksjonalitet i Fiskehelse

Illustrasjonsfoto: Fiskeridirektoratet.
Illustrasjonsfoto: Fiskeridirektoratet.

Mattilsynet og BarentsWatch utvider tjenesten Fiskehelse med eksport av lusedata og fiskesykdommene ILA og PD. I tillegg viser vi alle kontrollområder for ILA.

Det er mer enn 3 år siden artikkelen ble oppdatert

Nettjenesten gir deg full oversikt over lakselusnivåene, lakselusbehandlinger og fiskesykdommer i alle oppdrettslokaliteter er oppdatert. Nå er også alle kontrollområder for ILA lagt inn i kartet. I tillegg er første versjon av ulike nedlastingsmuligheter på plass. 

Interessen for tjenesten Fiskehelse er fortsatt stigende etter lanseringen i juni. Brukere er i tillegg til Mattilsynet, oppdrettsnæringen, media, beslutningstagere og andre som er interessert i norsk oppdrett. Tjenesten gir et faktabasert bilde av tilstanden i norsk oppdrett, og inneholder data tilbake til 2012. 

- Tjenesten har blitt populær og vi har fått mange positive tilbakemeldinger. Ikke minst har vi fått gode innspill til nye funksjonaliteter. Nå slipper vi første pakke med løsninger basert på brukerønskene, forteller Elisabeth Wilmann, direktør for Avdeling fisk og sjømat i Mattilsynet.

Lage rapporter på lakselus og fiskesykdommer

Den mest etterspurte funksjonaliteten har vært mulighetene for å lage rapporter basert på data om lakselus og sykdom.

Nå kan du laste ned rapporter om lakselus per fisk og lage de rapportene du måtte ønske deg – utfra nivå, anlegg, kommune, periode mm. I tillegg kan du laste ned rapporter om sykdommene PD og ILA og sortere på perioder, anlegg, område mm.

Du velger selv om du vil ha rapportene i Excel- eller CSV-format.

ILA-områder i kart

Nytt er også at alle kontrollområder – dvs bekjempelses- og overvåkingssone - for ILA som opprettes rundt smittede anlegg er lagt inn i kartet. Dermed får alle en enda bedre oversikt over sykdomssituasjonen.

Ved ILA-påvisning opprettes det rett rundt anlegget en sone hvor sykdommen bekjempes (bekjempelsessone). Sonen varer til all fisk er borte, nøter etc. er vasket, og området er brakklagt noen måneder. Samtidig med påvisning opprettes det rundt bekjempelsessonen et større område hvor vi overvåker muligheten for at det skal oppstå sykdom (overvåkingssonen). Etter avsluttet bekjempelsen går bekjempelsessonen inn i og blir en del av overvåkingssonen.

Merk at kontrollområder kun vises fra og med uke 39 i 2016. ILA-kontrollområdene fra tiden før uke 39 vises derfor ikke i kartet når du blar deg bakover i tid.