Åpne data (API) via BarentsWatch

Det meste av datainnholdet du finner i tjenestene våre er også tilgjengelig som åpne data gjennom API-er (programmeringsgrensesnitt) og nedlasting. Denne siden er ment for deg som vil bruke dataene vi deler til å utvikle nye digitale tjenester.

Hent våre data gjennom API

Et program hos deg kan automatisk hente data fra oss. Dette gjøres ved at en del av din programvare (en klient), spør etter dataene våre gjennom et API. Nederst i teksten finner du tekniske detaljer og lenker til dokumentasjon.

Hold deg oppdatert og ikke nøl med å kontakte oss

Mange av dataene vi deler er tilpasset BarentsWatch sine tjenester. Hvis du har andre behov eller forslag til endringer, så ta kontakt. Fortell oss gjerne hvem du er, hva du ønsker og formålet ditt.

Endringer i våre API-er blir fortløpende dokumentert på developer.barentswatch.no. Ved større endringer sender vi ut informasjon på e-post. Du kan melde deg på e-post-lista på Min side.

Våre API-er

AIS API

Dette er en datastrøm av fartøyposisjoner i sanntid. Dataene er samlet inn av Kystverket. BarentsWatch bruker dette API-et for å vise fram informasjon om fartøyer i BølgevarselFiskInfoArcticInfo og Fiskehelse.

Fishhealth API

Dette API-et inneholder data om oppdrettsanlegg, fiskesykdom, lakselus, rømming, fartøytrafikk ved oppdrettsanlegg, med mer. Dataene er samlet inn fra blant andre Fiskeridirektoratet, Mattilsynet, Veterinærinstituttet og Kystverket. Det er historikk tilbake til 2012. BarentsWatch bruker dette API-et i tjenestene Fiskehelse og Bærekraft i havbruk.

AquaInfo API

Dette API-et inneholder data om status og utvikling per kommune, antall oppdrett, maksimalt tillatt biomasse, fordeling av typer oppdrett, areal, midler fra havbruksfond, sysselsatte, miljøundersøkelser og mye mer. Inntil videre ligger AkvaInfo sammen med Fishhealth API. Dataene er samlet inn fra blant andre Fiskeridirektoratet, Mattilsynet, Veterinærinstituttet og SSB. Det er historikk tilbake til 2012. BarentsWatch bruker dette API-et i tjenesten AkvaInfo.

FiskInfo API

FiskInfo API inneholder informasjon som er nyttig for yrkesfiskere, som J-meldinger og andre fiskerireguleringer, navigasjonsvarsler og seismikkaktivitet.  Her kan du få data ut i ulike kartplotter-format, og du kan hente fartøyinfo fra Skipsregisteret ved å bruke oppslag på MMSI-nummer. Datakildene er Fiskeridirektoratet, Sokkeldirektoratet og Kystverket. Informasjon om redskap ligger i FishInfo Reporting API. BarentsWatch bruker FishInfo API og FishInfo Reporting API i FiskInfo og Fiskeriaktivitet.

FiskInfo Reporting API

Dette API-et inneholder informasjon om faststående redskap, og endepunkt for å melde inn satt, røktet, halt og tapt redskap til Kystvakten. Innmelding og informasjon om fartøy er ikke åpne data, så ta kontakt om det er aktuelt å bruke dette. BarentsWatch bruker FiskInfo API og FiskInfo Reporting API i FiskInfo, og FishInfo Reporting API brukes også av kartplottere.

Sustainability In Aquaculture API

API-et inneholder statistikk om bærekraftsindikatorer knyttet til oppdrett i Norge, som fiskedødelighet, lønnsomhet og sysselsetting. Dataene er hentet fra mange datakilder. BarentsWatch bruker dette API-et i Bærekraft i havbruk.

Polar Lows API

API-et gir informasjon om polare lavtrykk meldt av Meteorologisk Institutt. BarentsWatch bruker dette API-et i tjenesten Polare lavtrykk.

Saltstraumen API

API-et har prognoser for strømfart og strømretning i Saltstraumen, og datakilden er NORCE. BarentsWatch bruker dette API-et i tjenestene Saltstraumen og Bølgevarsel.

Waveforecast API

Dette API-et har prognoser for bølgehøyde og vind for forhåndsdefinerte farleder og punkter langs kysten og for egendefinert rute i et større område. Det har også spesialvarsler for Moskstraumen og Langesund, og kryssende bølger for noen utsatte områder. NORCE og Meteorologisk institutt er datakilder. BarentsWatch bruker dette API-et i Bølgevarsel.

Karttjenester

Våre WMS- og WFS-tjenester er tilgjengelige via https://geo.barentswatch.no/geoserver/bw/ows? De fleste er tilgjengelige og dokumentert på geonorge.no.

Tjeneste Type Beskrivelse Dataeier
       

Bølgevarsel – Isolinjer

WMS

Prognose på bølgehøyder som kurver

NORCE

Bølgevarsel - Kryssende bølger

WMS

Prognose på kryssende bølger

NORCE

Bølgevarsel – Punkt

WMS

Bølgeprognose for forhåndsdefinerte punkt

NORCE

Fiskeriaktivitet (passive redskaper)

WMS

Posisjoner for faststående redskap pr måned

Kystvakten

Localitywithdisease

WMS, WFS

Oppdrettslokaliteter som har fiskesykdommene ILA og PD.

Veterinærinstituttet

ILA bekjempelsessoner

WMS, WFS

Kontrollområde for bekjempelse av fiskesykdommen ILA

Mattilsynet

ILA overvåkningssoner

WMS, WFS

Kontrollområde for overvåking av fiskesykdommen ILA

Mattilsynet

Iskant (manuell analyse)

WMS

Linje som viser faktisk iskant

Meteorologisk institutt

Data til nedlasting

I tjenesten Data kan mange datasett lastes ned i CSV, JSON og enkelte kartplotterformat. Noen av dem kan i tillegg lastes ned fra FiskInfoFiskehelse og Fiskeriaktivitet.

Lisens

BarentsWatch sine åpne data tilgjengeliggjøres under lisensavtalen NLOD - «Norsk lisens for offentlig data». Se vilkår for bruk.

Info til utviklere

BarentsWatch sine API-er er REST eller REST-ish API. De bruker JSON via HTTPS. Generelt bruker vi GET for å hente, POST for å legge til, PUT for å oppdatere og DELETE for å fjerne objekter.

Autentisering

Autentisering er påkrevd, og API-et støtter OpenID Connect. Mange som vil teste det å hente våre data synes autentiseringen vanskelig. Derfor ber vi deg å lese mer om hvordan man gjør det her: Application registration and authentication.

Teknisk dokumentasjon

Du finner mer API-dokumentasjon på developer.barentswatch.no og der finner du lenker til OpenAPI-dokumentasjon for alle API-ene.