Demonstrerte ny versjon av Arealverktøyet

Arealverktøy versjon 3.0 med mye nytt i applikasjonen og datagrunnlaget.
Arealverktøy versjon 3.0 med mye nytt i applikasjonen og datagrunnlaget.

Målet er bedre effektivisering av havforvaltningen. Nå er ny funksjonalitet og flere temakart på plass.

Det er mer enn 3 år siden artikkelen ble oppdatert

Arealverktøyet gir brukere generelt anledning til sette sammen kart på skjerm, lagre, sende, dele og skrive ut kartkomposisjoner, samt støtte samarbeid og analyse av data som er tilrettelagt for det. Den viktigste brukergruppen er fortsatt Faglig forum for norske havområder, men systemet ligger offentlig tilgjengelig på https://kart.barentswatch.no/arealverktoy.

I tillegg til å være et hjelpemiddel for havforvaltningen bidrar også verktøyet til en konfliktdemping mellom sektorene. Dette ved å gjøre tilgjengelig faktainformasjon og dele dette med alle involverte parter.

Torsdag ble versjon 3.0 lansert, og en demonstrasjon ligger som en video nederst i teksten.

Arealverktøyet har fått ny funksjonalitet og inneholder nå flere temakart enn tidligere. Nytt i applikasjonen dette året inkluderer følgende:

Sammenstilling av temalag:

 • Predefinerte komposisjoner (temakart) som kan brukes som utgangspunkt for videre arbeid
 • Egen funksjonalitet for å sortere synlige\valgte kartlag
 • Tegnforklaring sortert etter kategori
 • Lagt til støtte for «klikk i kart» fra WMS samt filtrere bort «falske» treff
 • Filtrering på temalag (WFS)

Utskrift:

 • Støtte for å angi rutenett på utskrift
 • Funksjonalitet for å filtrere bort lag fra tegnforklaringen på utskriften
 • Flere målestokker og ark-format er lagt til
 • Valgfri plassering av tegnforklaring i fire hjørner

Analyse av statistikkdata:

 • Filtervalg er tatt med inn på diagram som forklarende tekst
 • Grunnlagsdata kan nå eksporteres til Excel
 • Valg av år skjer i diagrammet for lettere å kunne sammenligne
 • Støtte for å gjøre analyse på statistiske lag for et helt forvaltningsplanområde, eller et helt SVO

Av nye\oppdaterte datasett nevner vi disse:

 • Miljøverdidatasettene er oppdatert – november 2018
 • Filtrering er tatt i bruk på enkelte datasett (Fisk: Gyteområder og Utbredelsesområder, Petroleumsinstallasjoner, SVO) for å effektivisere datasettene i applikasjonen. Filtrering er en oppfølgingsaktivitet (flere datasett med filter, dobbelt filter osv.)
 • Sjøfuglkolonier er tatt inn
 • Nytt datasett for Fiskeriaktivitet med tidsdimensjon og nytt datasett på Skipstrafikk (1 år) med månedsvariasjon er lagt inn
 • Havisfrekvens-datasett fra Norsk Polarinstitutt

Fortsatt gjenstår det en del arbeid før Arealverktøyet er helt ferdig, men versjon 3.0 markerer store fremskritt både hva angår applikasjonen og datagrunnlaget. Se presentasjon her: