Artikler

Finnast den urørte kysten?

Noreg har ei av dei lengste kystlinjene i verda. Sjølv om kystnaturen ikkje kan seiast å vere inngrepsfri, byr den på gode moglegheiter for variert friluftsliv.

Sist endret: 04. mai 2016

nyhetstest

tester her

Sist endret: 05. april 2016

Polart lavtrykk xxxxx

Sist endret: 05. april 2016

SAR i nordområdene

Økt aktivitet på sjøen gir nye utfordringer for internasjonal redningstjeneste. 

Sist endret: 05. april 2016

Polart lavtrykk på vei.

Sist endret: 05. april 2016

Polart lavtrykk 24. mars

Søndag kveld er det mulighet for polare lavtrykk på kysten av Troms, Vest-Finnmark og havområdene utenfor.

Sist endret: 05. april 2016

Deler data fra unikt forskningstokt

Etter å ha deltatt på forskningstoktet med ekspedisjonsfartøyet RV Lance i fjor, jobber nå et hundretalls forskere og teknikere fra flere norske og utenlandske institusjoner med sine funn.

Sist endret: 01. april 2016

FiskInfo - bruksanvisning

FiskInfo og dataene som gjøres tilgjengelige i løsningen kan brukes på flere måter. På denne siden forsøker vi å forklare noen av mulighetene.

Sist endret: 23. mars 2016

Vil ha mer gods til sjøs

Det har lenge vært et overordnet mål å få mer gods fra vei til jernbane og sjø. En samfunnsanalyse av godstransport gir for første gang et klart bilde av hvilken type gods som kan egne seg, og påpeker at det trengs incentivordninger for å øke sjøtransporten.

Sist endret: 16. mars 2016

Miljøovervåking Svalbard og Jan Mayen

MOSJ (Miljøovervåking Svalbard og Jan Mayen) er et miljøovervåkingssystem og er en del av den statlige miljøovervåkingen i Norge. En viktig funksjon er å gi et grunnlag for å vurdere om de politiske målene som er satt for miljøutviklingen i nordområdene nås. 

Sist endret: 11. mars 2016