Nettportalen ønsker å speile havbruksnæringens påvirkninger langs kysten. Illustrasjonsfoto: AdobeStock.
Nettportalen ønsker å speile havbruksnæringens påvirkninger langs kysten. Illustrasjonsfoto: AdobeStock.

Samler data om bærekraft i havbruk

Gjør informasjon om ulike sider ved havbruksnæringen tilgjengelig for alle.

Det er mer enn 3 år siden artikkelen ble oppdatert

Et samarbeid mellom Nofima, Sintef og BarentsWatch skal speile havbruksnæringens påvirkninger langs kysten – både i havet og i samfunnet. Informasjonen har tidligere vært spredt på flere steder og til dels vært vanskelig tilgjengelig.

Ønsker å vise trender

Nå kan man på portalen følge med på utviklingen av ulike temaer i norsk havbruk, og lettere finne fakta. Et omfattende tallmateriale over en lang tidsperiode gjør det mulig å vise trender innen rundt 20 temaområder, og synliggjør hvordan ulike temaer i havbruksnæringen utvikler seg over tid.

- Portalen gir ikke rødt eller grønt lys til bransjen, den presenterer tallene nøkternt, og det blir opp til leseren å bruke dem. Utvikling og trender kan si noe om hvilken retning næringen går innenfor ulike temaer for bærekraft, presiserer prosjektleder og seniorforsker i Nofima, Kine Mari Karlsen.

Det er forskere fra Nofima og Sintef Ocean som er ansvarlig for det faglige innholdet i portalen, som er utviklet i tett samarbeid med BarentsWatch. Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) finansierte prosjektet etter at havbruksaktører selv hadde ønsket å få på plass åpne tilstandsrapporter om bærekraft.

Prosjektgruppen ser for seg at portalens brukere er alle som er interessert i norsk havbruksnæring, på godt og vondt.

Mange kilder

Data som disse tallene og statistikken i portalen bygger på, kommer fra eksisterende offentlige informasjonskilder og forskning. Blant kildene finner vi Brønnøysundregistrene, Fiskeridirektoratet, Mattilsynet, Statistisk Sentralbyrå, Veterinærinstituttet og Vitenskapelig råd for lakseforvaltning. 

Deler av portalens prosjektgruppe under lansering. F.v.: Ulf Winther, SINTEF Ocean, Roy Robertsen, Nofima, Kine Mari Karlsen, Nofima, Eirik Mikkelsen, Nofima og Eivind Rinde, BarentsWatch.

Blant miljøtemaene finnes eksempelvis tall på lakselus, salg av legemiddel og rømming. Økonomiske temaene er blant annet bidraget til BNP, kostnader og lønnsomhet, mens samfunnskategorien tar opp blant annet avgifter, arealbruk og sysselsetting.

I tråd med både nasjonale og internasjonale retningslinjer om bærekraft har forskerne delt tallmaterialet inn i tre kategorier for bærekraft: Miljø, økonomi og samfunn. En del temaer er ikke tatt med fordi datagrunnlaget ikke er tilfredsstillende. Vi håper å kunne komplettere dette når data foreligger.