Artikler

Polhavet. Foto: Sebastian Gerland/Norsk Polarinstitutt.

Rettigheter og plikter i Arktis

Mens Antarktis er et landområde og reguleres av en egen traktat, er Polhavet et hav omgitt av nasjonalstater. Selv om deler av Polhavet er dekket av is, gjelder havretten fullt ut i dette området som i andre havområder på kloden. 
Kystvakten går til aksjon mot tråler i havområdet i Barentshavet, kalt Smutthullet. Foto: Kystvakten.

Smutthullet og Smutthavet

Oppstår fordi økonomisk sone og fiskevernsone ikke kan gå lenger ut i havet enn 200 nautiske mil. 
Grønland og flyplassen i Kangerlussuaq. Foto: UD.

Havretten gir forutsigbarhet i nordområdene

En grunnleggende forutsetning for forutsigbarhet og stabilitet er at folkeretten og de folkerettslige spillereglene respekteres av alle stater. 
Sikkerhetssone Tromsø havn. Foto: Anders Røeggen.

Sikring av havner

Havnesikring innebærer at havner og havneterminaler må innføre et minimum av sikringstiltak for å forbedre sikkerheten for skip i internasjonal fart og havneterminaler som betjener slike skip. 
Kartillustrasjon med temalagene: Nominerbare blokker 24. konsesjonsrunde, manuell analyse av iskonsentrasjon og trålspor fra fiskeriaktivitet.

Sett sammen kart – få oversikt!

På Barentswatch kan oljeindustrien, fiskere, miljøvernere og andre interesserte finne aktuelle kartlag, sette disse sammen og få oversikt.
Figuren viser resultater fra oljedriftsmodellen 2.august 2009.

Drivbanemodeller

Meteorologisk institutt har utviklet avanserte modeller som beregner drivbanen for alt fra oljesøl og fiskeskøyter til mann over bord. Varsler kan utstedes når som helst på døgnet, hver dag, hele året.
Ministrene samlet til pressekonferanse etter det åttende ministermøtet i Arktisk råd i Kiruna, Sverige, 15. mai 2013. Foto: ACS.

Arktisk råd

Arktisk råd er et mellomstatlig organ på høyt nivå for fremme av samarbeid, samordning og samhandling mellom de arktiske statene.
AISSat-1.

AIS viser situasjonsbilde på sjø

Et informasjonssystem som bidrar til at kyststaten Norge kan ivareta en god og effektiv beredskap langs kysten.
Illustrasjonsfoto: Kystverket.

Et verktøy for økt sjøsikkerhet

AIS (Automatic Identification System) er et sentralt verktøy i sjøsikkerhets- og beredskapsarbeidet langs norskekysten. 
Fangsthytta Bjørnehiet ved Kapp Koburg. Foto: Øystein Overrein, Norsk Polarinstitutt.

Miljøovervåking Svalbard og Jan Mayen

MOSJ (Miljøovervåking Svalbard og Jan Mayen) er et miljøovervåkingssystem og er en del av den statlige miljøovervåkingen i Norge. En viktig funksjon er å gi et grunnlag for å vurdere om de politiske målene som er satt for miljøutviklingen i nordområdene nås.