Artikler

Kartillustrasjon med temalagene: Nominerbare blokker 24. konsesjonsrunde, manuell analyse av iskonsentrasjon og trålspor fra fiskeriaktivitet.

Sett sammen kart – få oversikt!

På Barentswatch kan oljeindustrien, fiskere, miljøvernere og andre interesserte finne aktuelle kartlag, sette disse sammen og få oversikt.
Figuren viser resultater fra oljedriftsmodellen 2.august 2009.

Drivbanemodeller

Meteorologisk institutt har utviklet avanserte modeller som beregner drivbanen for alt fra oljesøl og fiskeskøyter til mann over bord. Varsler kan utstedes når som helst på døgnet, hver dag, hele året.
Ministrene samlet til pressekonferanse etter det åttende ministermøtet i Arktisk råd i Kiruna, Sverige, 15. mai 2013. Foto: ACS.

Arktisk råd

Arktisk råd er et mellomstatlig organ på høyt nivå for fremme av samarbeid, samordning og samhandling mellom de arktiske statene.
AISSat-1.

AIS viser situasjonsbilde på sjø

Et informasjonssystem som bidrar til at kyststaten Norge kan ivareta en god og effektiv beredskap langs kysten.
Illustrasjonsfoto: Kystverket.

Et verktøy for økt sjøsikkerhet

AIS (Automatic Identification System) er et sentralt verktøy i sjøsikkerhets- og beredskapsarbeidet langs norskekysten. 
Fangsthytta Bjørnehiet ved Kapp Koburg. Foto: Øystein Overrein, Norsk Polarinstitutt.

Miljøovervåking Svalbard og Jan Mayen

MOSJ (Miljøovervåking Svalbard og Jan Mayen) er et miljøovervåkingssystem og er en del av den statlige miljøovervåkingen i Norge. En viktig funksjon er å gi et grunnlag for å vurdere om de politiske målene som er satt for miljøutviklingen i nordområdene nås. 
Illustrasjonsfoto: Kystvakten.

Ulovlig fiske - kan det stoppes?

Ulovlig, urapportert og uregulert fiske, kalt UUU-fiske er et betydelig globalt problem.
FARVANNSBESKRIVELSE: Den norske los produseres av Kartverket, og består av åtte bøker. Publikasjonen gir informasjon ut over det sjøkartet kan gi. Foto: Morten Brun/Kartverket.

Den Norske Los - Veivisern til sjøs

Den norske los er en beskrivelse av farvannet langs norskekysten, Svalbard og Jan Mayen, og er et supplement til sjøkartene.
Et lavtrykk sett fra innsiden. Foto: Erik Kolstad/met.no.

Ustabilt vær øker usikkerheten

Polare lavtrykk er intense og kortvarige, men kan få fatale konsekvenser og gjøre store skader.
Sildefiske utenfor Kvaløya i Troms.

Fiskeristatistikk

Årlig samler Fiskeridirektoratet inn store mengder data fra fiskeri- og akvakulturnæringene i Norge.