Artikler

Hurtigruten går gjennom den nye farleden over Lepsøyrevet, utenfor Ålesund. Foto: Pål Are Lilleheim/Kystverket.

Regelverk for sjøtransport

Skipssikkerhetsloven er sentral for å trygge liv, helse, miljø og matrielle verdier under skipstransport. 
HRS kan benytte seg av en rekke ressurser i en nødssituasjon på havet. Blant annet Kystvakten.  Foto: Forsvaret.no.

Redningstjenesten i Norge

Den offentlige redningstjenesten er organisert som et samvirke mellom en rekke offentlige etater, private og frivillige organisasjoner.
Utveksling av ratifikasjonsdokumenter for avgrensningsavtalen mellom utenriksminister Jonas Gahr Støre og Russlands utenriksminister Sergej Lavrov. Akershus Slott, 7. juni 2011. Foto: UD.

Avgrensningsavtalen med Russland

I 2010 ble det oppnådd enighet om den maritime avgrensningen mellom Norge og Russland.
Sleipner. Foto: Kjetil Alsvik/Statoil.

Kyststaters forpliktelser

Norge har en viktig tradisjon for samvittighetsfull implementering og etterlevelse av kyststatsforpliktelser på egen sokkel og i egne soner samt flaggstatsforpliktelser for norske skip.
Polhavet. Foto: Sebastian Gerland/Norsk Polarinstitutt.

Rettigheter og plikter i Arktis

Mens Antarktis er et landområde og reguleres av en egen traktat, er Polhavet et hav omgitt av nasjonalstater. Selv om deler av Polhavet er dekket av is, gjelder havretten fullt ut i dette området som i andre havområder på kloden. 
Kystvakten går til aksjon mot tråler i havområdet i Barentshavet, kalt Smutthullet. Foto: Kystvakten.

Smutthullet og Smutthavet

Oppstår fordi økonomisk sone og fiskevernsone ikke kan gå lenger ut i havet enn 200 nautiske mil. 
Grønland og flyplassen i Kangerlussuaq. Foto: UD.

Havretten gir forutsigbarhet i nordområdene

En grunnleggende forutsetning for forutsigbarhet og stabilitet er at folkeretten og de folkerettslige spillereglene respekteres av alle stater. 
Sikkerhetssone Tromsø havn. Foto: Anders Røeggen.

Sikring av havner

Havnesikring innebærer at havner og havneterminaler må innføre et minimum av sikringstiltak for å forbedre sikkerheten for skip i internasjonal fart og havneterminaler som betjener slike skip. 
Kartillustrasjon med temalagene: Nominerbare blokker 24. konsesjonsrunde, manuell analyse av iskonsentrasjon og trålspor fra fiskeriaktivitet.

Sett sammen kart – få oversikt!

På Barentswatch kan oljeindustrien, fiskere, miljøvernere og andre interesserte finne aktuelle kartlag, sette disse sammen og få oversikt.
Figuren viser resultater fra oljedriftsmodellen 2.august 2009.

Drivbanemodeller

Meteorologisk institutt har utviklet avanserte modeller som beregner drivbanen for alt fra oljesøl og fiskeskøyter til mann over bord. Varsler kan utstedes når som helst på døgnet, hver dag, hele året.