Artikler

Illustrasjonsfoto: Kystvakten.

Ulovlig fiske - kan det stoppes?

Ulovlig, urapportert og uregulert fiske, kalt UUU-fiske er et betydelig globalt problem.
FARVANNSBESKRIVELSE: Den norske los produseres av Kartverket, og består av åtte bøker. Publikasjonen gir informasjon ut over det sjøkartet kan gi. Foto: Morten Brun/Kartverket.

Den Norske Los - Veivisern til sjøs

Den norske los er en beskrivelse av farvannet langs norskekysten, Svalbard og Jan Mayen, og er et supplement til sjøkartene.
Et lavtrykk sett fra innsiden. Foto: Erik Kolstad/met.no.

Ustabilt vær øker usikkerheten

Polare lavtrykk er intense og kortvarige, men kan få fatale konsekvenser og gjøre store skader.
Sildefiske utenfor Kvaløya i Troms.

Fiskeristatistikk

Årlig samler Fiskeridirektoratet inn store mengder data fra fiskeri- og akvakulturnæringene i Norge. 
Illustrasjonsfoto: BarentsWatch.

Forvaltningsplaner for havområdene

God miljøtilstand skal sikres i norske havområder gjennom forvaltningsplaner som utarbeides og følges opp av ansvarlige myndigheter.
Maritime grenser: Soner ved Fastlands-Norge. Illustrasjon: Kartverket.

Norges maritime grenser

Som kyststat har Norge rettigheter til ressurser i havet. Våre maritime grenser er beregnet i samsvar med FNs Havrettskonvensjon.

Jordas rutenett

Alle kart har et rutenett eller koordinatsystem som kan brukes for å stedfeste steder.
Kystverket på plass etter grunnstøtingen med skipet "Full City" utenfor Langesund. Foto: Kystverket.

Beredskap mot akutt forurensning

I Norge er Kystverket ansvarlig for statens beredskap mot akutt forurensning og har en landsdekkende forvaltningsmyndighet ved akutt forurensning.
Satellittbilde av et polart lavtrykk. Foto: NOAA/met.no.

Tryggere ferdsel i polare strøk

Som en del av værtjenestene vil det på sikt bli mulighet for å oppdage, spore og varsle polare lavtrykk.
Illustrasjonsfoto: NASA.

Oseanografi

Meteorologisk institutt og Havforskningsinstituttet overvåker og forsker på vannstand, strøm, sjøis, havtemperatur og saltholdighet i havområder som er viktige for Norge.