Forsiden Artikler

Artikler

Maritime grenser: Soner ved Fastlands-Norge. Illustrasjon: Kartverket.

Norges maritime grenser

Som kyststat har Norge rettigheter til ressurser i havet. Våre maritime grenser er beregnet i samsvar med FNs Havrettskonvensjon.

Jordas rutenett

Alle kart har et rutenett eller koordinatsystem som kan brukes for å stedfeste steder.
Kystverket på plass etter grunnstøtingen med skipet "Full City" utenfor Langesund. Foto: Kystverket.

Beredskap mot akutt forurensning

I Norge er Kystverket ansvarlig for statens beredskap mot akutt forurensning og har en landsdekkende forvaltningsmyndighet ved akutt forurensning.
Satellittbilde av et polart lavtrykk. Foto: NOAA/met.no.

Tryggere ferdsel i polare strøk

Som en del av værtjenestene vil det på sikt bli mulighet for å oppdage, spore og varsle polare lavtrykk.
Illustrasjonsfoto: NASA.

Oseanografi

Meteorologisk institutt og Havforskningsinstituttet overvåker og forsker på vannstand, strøm, sjøis, havtemperatur og saltholdighet i havområder som er viktige for Norge.
Foto: Anders Røeggen/BarentsWatch

Uoppdagede ressurser

Norsk sokkel inneholder fortsatt overraskelser. 20 prosent av olje- og gassressursene er, ifølge Oljedirektoratet, ennå ikke oppdaget.
Utsikt over Jan Mayen og den meteorologiske stasjonen. Foto: Jan-Mayen.no.

Samler seismikk i nord

Sommeren 2012 skal Oljedirektoratet samle inn totalt 30 000 kilometer seismikk utenfor Jan Mayen, i områder Helgelandskysten og i sørøstlig del av Barentshavet.
Njord A plattform til venstre og boligplattformen Floatel Superior til høyre. Foto: Statoil.

Energiprodusent i verdensklasse

For litt over 50 år siden var det ingen som trodde at det fantes olje og gass på norsk sokkel. I dag er Norge verdens femte største eksportør av energi.
LNG-anlegget på Melkøya. Foto: Harald Pettersen / Statoil

Sikkerhet

Produksjon av norsk olje og gass foregår døgnet rundt, hele året, og involverer flere tusen mennesker. Sikkerheten på norsk sokkel er strengt regulert og alle aktører er pliktige til å drive virksomhet i henhold til regelverkets krav.
Muligheten for storfangst gjør fritidsfiske ekstra spennende. Foto: Anders Røeggen.

Kysten er din

En av tre nordmenn fisker i sjøen minst én gang i året. Nå vil Havforskningsinstituttet og andre vite mer om en av Norges mest populære hobbyer.