Avgrensningsavtalen med Russland

Utveksling av ratifikasjonsdokumenter for avgrensningsavtalen mellom utenriksminister Jonas Gahr Støre og Russlands utenriksminister Sergej Lavrov. Akershus Slott, 7. juni 2011. Foto: UD.
Utveksling av ratifikasjonsdokumenter for avgrensningsavtalen mellom utenriksminister Jonas Gahr Støre og Russlands utenriksminister Sergej Lavrov. Akershus Slott, 7. juni 2011. Foto: UD.
Gjelder maritim avgrensning og samarbeid i Barentshavet og Polhavet.
Det er mer enn 3 år siden artikkelen ble oppdatert

Norge og Russland gjorde tidligere gjeldende overlappende krav på sokkel og sone i Barentshavet og Polhavet. I 2010 ble det oppnådd enighet om den maritime avgrensningen mellom Norge og Russland i hele det tidligere omstridte området. Overenskomst mellom Norge og Russland om maritim avgrensning og samarbeid i Barentshavet og Polhavet ble undertegnet av de to lands utenriksministre i Murmansk 15. september 2010.

I tillegg til å fastsette selve avgrensningslinjen, fastslår avtalen at det gode fiskerisamarbeidet skal fortsette som før, samt at partene skal samarbeide i forbindelse med utvinning av eventuelle grenseoverskridende petroleumsforekomster. Da avgrensningsavtalen trådte i kraft 7. juli 2011 falt den såkalte gråsoneavtalen, som gjaldt praktiske ordninger for fisket i visse omstridte deler av Barentshavet bort.