Artikler

Satellittbilde av et polart lavtrykk. Foto: NOAA/met.no.

Tryggere ferdsel i polare strøk

Som en del av værtjenestene vil det på sikt bli mulighet for å oppdage, spore og varsle polare lavtrykk.
Illustrasjonsfoto: NASA.

Oseanografi

Meteorologisk institutt og Havforskningsinstituttet overvåker og forsker på vannstand, strøm, sjøis, havtemperatur og saltholdighet i havområder som er viktige for Norge.
Foto: Anders Røeggen/BarentsWatch

Uoppdagede ressurser

Norsk sokkel inneholder fortsatt overraskelser. 20 prosent av olje- og gassressursene er, ifølge Oljedirektoratet, ennå ikke oppdaget.
Utsikt over Jan Mayen og den meteorologiske stasjonen. Foto: Jan-Mayen.no.

Samler seismikk i nord

Sommeren 2012 skal Oljedirektoratet samle inn totalt 30 000 kilometer seismikk utenfor Jan Mayen, i områder Helgelandskysten og i sørøstlig del av Barentshavet.
Njord A plattform til venstre og boligplattformen Floatel Superior til høyre. Foto: Statoil.

Energiprodusent i verdensklasse

For litt over 50 år siden var det ingen som trodde at det fantes olje og gass på norsk sokkel. I dag er Norge verdens femte største eksportør av energi.
LNG-anlegget på Melkøya. Foto: Harald Pettersen / Statoil

Sikkerhet

Produksjon av norsk olje og gass foregår døgnet rundt, hele året, og involverer flere tusen mennesker. Sikkerheten på norsk sokkel er strengt regulert og alle aktører er pliktige til å drive virksomhet i henhold til regelverkets krav.
Muligheten for storfangst gjør fritidsfiske ekstra spennende. Foto: Anders Røeggen.

Kysten er din

En av tre nordmenn fisker i sjøen minst én gang i året. Nå vil Havforskningsinstituttet og andre vite mer om en av Norges mest populære hobbyer.
Laksemerder. Foto: Johan Wildhagen/Norwegian Seafood Council.

Rømming av oppdrettsfisk

Rømming fra oppdrettsanlegg langs kysten er en stor utfordring for både havbruksnæringen, forvaltningen og miljøet. 
Foto: Kystverket.

Den store sjømatnasjonen

Fiske og fangst har vært en viktig næringsvei for Norge i uminnelige tider. Usedvanlig gode naturgitte forhold, god forvaltning og dyktige næringsutøvere plasserer Norge som Europas største fiskeri- og havbruksnasjon. Med de rette grepene kan vi høste av havet og kysten også inn i evigheten.
Foto: Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL).

Norsk oppdrettsnæring

Fra hobby til avansert biologisk storproduksjon.