Sett sammen kart – få oversikt!

Kartillustrasjon med temalagene: Nominerbare blokker 24. konsesjonsrunde, manuell analyse av iskonsentrasjon og trålspor fra fiskeriaktivitet.
Kartillustrasjon med temalagene: Nominerbare blokker 24. konsesjonsrunde, manuell analyse av iskonsentrasjon og trålspor fra fiskeriaktivitet.

På Barentswatch kan oljeindustrien, fiskere, miljøvernere og andre interesserte finne aktuelle kartlag, sette disse sammen og få oversikt.

Det er mer enn 3 år siden artikkelen ble oppdatert

Koblingen av databaser og kart hos Barentswatch gir enkel og helhetlig grunnlagsinformasjon til alle som er opptatt av temaer innenfor maritime og marine områder utenfor kysten vår. Muligheten til å kombinere data fra flere dataleverandører og BarentsWatch sine "foredlede data" er sentral. Med fakta på bordet åpnes det for saklig informasjon om nordområdene. Det bedrer også muligheten for sameksistens mellom særinteressene.

Legg inn dine egne kartlag her. (Lagre kart blir tilgjengelig når du er pålogget.)

Sammensatte kart eller den generelle kartløsningen utgjør en viktig del av portalen vår. Adaptive ble i 2016 valgt som kartløsning for Arealverktøyet og brukes også som kartløsning for sammensatte kart.

De sammensatte kartene vil være sentrale for å visualisere problemstillinger som presenteres i den offentlige debatten og gjennom vårt redaksjonelle innhold.

BarentsWatch har i 2016 gjort en revisjon av hvilke kartlag vi henter inn i forhold til brukerbehov. De fleste av kartlagene er i wms-format. Fortrinnsvis høster vi gjennom GeoNorge og sekundært via egen metadatakatalog direkte fra partnere. Vi vil i 2017 fortsette å revidere innholdet opp mot de behovene som er for å supplementere redaksjonelt innhold med kartdata.