Artikler

"Simrad Buholmen" på oppdrag for Kystverket. Foto: Redningsselskapet.

Sjørett

Rettsregler som angår skipsfart langs kysten vår og i havområdene rundt oss. 

Dette er BarentsWatch ved lansering

Med lansering av portalen BarentsWatch 30. mai, gikk startskuddet for første versjon av det som skal bli en kilde til helhetlig informasjon om kyst- og havområdene.

Glemmer ikke brølet fra polarstormen

Fiskere i Nord-Norge er kjent med det livsfarlige polare lavtrykket som kan komme brått og uventet. Harald Figenschau (48) er en av de som kan fortelle om sitt møte med det uberegnelige uværet.

Bedre værvarsel bra for oljebransjen

Ved hjelp av satelittbilder og nye metoder, skal polare lavtrykk observeres og kunne varsles 1-2 dager fram i tid. Det gir sikrere forhold for oljebransjen i nord.
Lakselus. Foto: Thomas Bjørkan/Creative Commons.

Lakselus

Sammen med fiskesykdommer er lakselus en av de størst utfordringene for fiskehelsen i norsk oppdrettsnæring.
Isbjørn på oppsprukken sjøis. Foto: Norsk Polarinstitutt.

Forskning på isavhengige økosystemer i Arktis

ICE-økosystemer er et forskningsprogram som fokuserer på arktiske arter som er truet av kommende klimaendringer; isfauna, dyreplankton, polartorsk, isbjørn, ringsel og ismåke.
Kartillustrasjon på viktige fiskearter.

Hva kan du se?

Kart sammenstillingene du kan se her visualiserer dynamikken i våre havområder gjennom året, og fra år til år. Tjenestene vil gi et bedre grunnlag for å forstå og forvalte bestander og aktivitet i kyst- og havområdene i nord.

Kart kobler fiskebestander og menneskelig aktivitet

Fremtidige brukere av BarentsWatch kan se fram til nyttig og lett tilgjengelig informasjon. Det kan redusere konfliktene mellom ulike interesser i nordområdene.
Det kalde været med mye is gjør oljevernaksjonen etter havariet av Godafoss vanskelig. Foto: Olav Helge Matvik/ Kystverket

Akutte oljeutslipp til sjø og hav

Det antas at det hvert år slippes ut flere millioner tonn olje til elver og hav på verdensbasis. En del av denne oljeforurensningen består av akutte utslipp.
Golfstrømmen er den dominerende havstrømmen i Nord- Atlanteren (angitt med de røde pilene). Illustrasjon: BarentsWatch

Havstrømmer

Havstrømmene er helt avgjørende for livet i havet – og for klimaet i landområdene som grenser opp mot havområdene.